Samochód

Współwłasność samochodu - z czym się wiąże i co warto wiedzieć?

Chcąc obniżyć wysokość składki za polisę wiele osób zdecyduje się na współwłasność auta np. z członkiem rodziny. To rozwiązanie stosowane jest w przypadku rodziców i dzieci, które mają krótki staż za kółkiem. Młodzi kierowcy, dzięki współwłasności auta z rodzicami, płacą niższą składkę za ubezpieczenie OC. Co warto wiedzieć na ten temat, przeczytasz w naszym artykule. 

Kobieta będąca współwłaścicielem auta

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest współwłasność auta
 • Jak zostać współwłaścicielem samochodu
 • Jak współwłasność auta wpływa na składkę OC

Wady i zalety współwłasności auta

Współwłasność auta to sytuacja, w której samochód ma więcej niż jednego właściciela. Zazwyczaj jest ona korzystna dla młodych kierowców, którzy dzięki współwłasności auta mogą zapłacić mniej za OC. Współwłaściciele pojazdu wspólnie korzystają z wypracowanych przez siebie zniżek ubezpieczeniowych za bezszkodową jazdę. Jeżeli więc współwłaścicielem auta jest osoba, która korzysta z 60% zniżki na ubezpieczenie, wówczas jej zniżki będą wpływać wysokość składki z OC. W sytuacji stłuczki czy wypadku konsekwencje, czyli zwyżka składki, dotykają też jednak wszystkich współwłaścicieli pojazdu, o czym warto pamiętać.

 

Jak zostać współwłaścicielem samochodu?

Współwłaścicielem możemy zostać dzięki zawarciu umowy darowizny lub sprzedaży. Na czym polegają te umowy?

 

Darowizna udziału we współwłasności samochodu

W przypadku najbliższej rodziny często stosowanym rozwiązaniem jest przekazanie części samochodu (dokładniej przeniesienie udziału we współwłasności) w darowiźnie. To popularne rozwiązanie z uwagi na korzystne rozwiązania podatkowe.

Tego typu umowę najlepiej zawrzeć w formie pisemnej, uwzględniając następujące informacje:

 • datę zawarcia umowy;
 • dane obdarowującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu);
 • dane obdarowywanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu);
 • przedmiot darowizny (marka samochodu, rok produkcji, nr nadwozia, nr silnika, nr rejestracyjny i nr karty pojazdu, jeśli została wydana);
 • dokładną datę przekazania pojazdu;
 • wartość przedmiotu darowizny (wyrażoną w złotówkach).
   

Po zawarciu umowy należy również zgłosić otrzymanie darowizny we właściwym urzędzie podatkowym, chociaż w przypadku uzyskania darowizny od najbliższej rodziny – nie masz obowiązku zapłacenia od niej podatku. Kto zalicza się do tej grupy? Przez najbliższą rodzinę rozumie się: współmałżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), rodzeństwo, pasierbów, ojczyma oraz macochę. Jest to tzw. podatkowa grupa „0”. Na zgłoszenie przyjęcia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego masz 6 miesięcy.

Przekazując udział we współwłasności samochodu, pamiętaj, że:

 • Część wartości samochodu przekazywana darowizną poniżej 9 637 zł (kwota wolna od podatku) nie musi być zgłaszana, o ile w ciągu pięciu ostatnich lat suma darowizn od obdarowującego nie przekroczy wspomnianych 9 637 zł.
 • Na osobie przyjmującej darowiznę spoczywa obliczenie kwoty podatku, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym oraz dokonanie zapłaty. Nabywca darowizny opłaca podatek, który wyliczany jest na podstawie wartości darowizny.
 • Członkowie najbliższej rodziny (zobacz kto – powyżej) są zwolnieni z płacenia podatku.

 

Ubezpieczenie OC

Sprzedaż samochodu współwłaścicielowi

Poza darowizną możliwa jest również sprzedaż części auta np. członkowi rodziny. W tym przypadku należy podpisać standardową umowę sprzedaży, z zaznaczeniem jaką część prawa własności zbywamy na rzecz współwłaściciela. Na sprzedaż auta muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele pojazdu i w tym celu potrzebna jest ich pisemna zgoda. Każdy z nich, bez zgody pozostałych współwłaścicieli, może odsprzedać jedynie swoją część.

Bardzo ważne jest to, że jeśli współwłaściciel nie należy do najbliższej rodziny, to od transakcji sprzedaży auta należy zapłacić podatek. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacamy w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

Wniosek w wydziale komunikacji

Po sprzedaży lub przekazaniu części auta w darowiźnie, należy przygotować odpowiednie dokumenty czy dowód osobisty, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, umowę i ubezpieczenie OC, a następnie udać się do właściwego Wydziału Komunikacji, gdzie składa się wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu. Wniosek, który należy wypełnić i podpisać można pobrać ze strony Biura Informacji Publicznej właściwego miasta. Formalności należy dopełnić w ciągu 30 dni, licząc od momentu podpisania umowy sprzedaży lub darowizny części pojazdu.

 

Oblicz cenę OC/AC

Współwłasność auta a ubezpieczenie OC

Firmy ubezpieczeniowe, wyliczając wysokość składki na ubezpieczenie OC, biorą pod uwagę, czy z pojazdu będzie korzystać jeden kierowca, czy kilku, a także jaki jest ich wiek, szkodowość, miejsce zamieszkania itp. Dodanie współwłaściciela auta wpływa więc na wysokość składki na OC. Dla młodego kierowcy, który z powodu braku doświadczenia, musi liczyć się z wyższą składką, współwłasność ze starszym, bezszkodowym kierową to korzystne rozwiązanie. Jeżeli jednak spowoduje on wypadek lub stłuczkę, wpłynie to na utratę zniżek wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku przeniesienia prawa własności samochodu lub jego części (czyli np. sprzedaży lub darowizny) darczyńca, który zawarł umowę ubezpieczenia OC ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady