Samochód

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla to dokument, na podstawie którego sprzedający zobowiązuje się przenieść prawo własności na kupującego i wydać mu przedmiot umowy. Jednocześnie kupujący zobowiązuje się do odebrania motocykla i zapłaty kwoty ujętej w umowie.

Koło motocyklu, który będzie sprzedany

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla
 • Jakich formalności musi dopełnić sprzedający i kupujący
 • Co zrobić w przypadku zakupu motocykla bez dokumentów
 • Jak wygląda zakup motocykla sprowadzonego z zagranicy

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zawierać następujące dane:

 • Miejsce i data zawarcia umowy – ta informacja decyduje o terminie rejestracji motocykla oraz ważności ubezpieczenia OC pojazdu. Może być także przydatna w sytuacji, gdy fotoradar zrobi zdjęcie sprzedawcy motocykla tuż przed jego zbyciem. Dzięki informacji na umowie nie będzie problemu z ustaleniem, kto powinien zapłacić mandat.
   
 • Dane obu stron umowy (kupującego i sprzedającego) adres zameldowania, numer dowodu tożsamości, PESEL, NIP (w przypadku sprzedaży motocykla przez firmę),
   
 • Szczegółowy opis przedmiotu transakcji marka i model motocykla, rok produkcji, numer podwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, aktualny przebieg, kolor,
   
 • Cena sprzedaży motocykla – musi być podana liczbowo i słownie,
   
 • Dodatkowe dane motocykla dotyczące jego stanu technicznego oraz prawnego, a także znaki szczególne,
   
 • Oświadczenie kupującego potwierdzające jego znajomość stanu technicznego motocykla,
   
 • Data przekazania motocykla kupującemu,
   
 • Określenie, która ze stron poniesie koszty związane z zawarciem umowy,
   
 • Czytelny podpis kupującego i sprzedającego.
   

Im więcej informacji znajdzie się na umowie kupna-sprzedaży motocykla, tym mniej potencjalnych problemów może wystąpić później.

 

Umowy kupna-sprzedaży motocykla – obowiązki sprzedającego

Jako sprzedający po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla musisz dopełnić następujących formalności:

 • Przekazanie dokumentów kupującemu

Sprzedający powinien przekazać kupującemu dowód rejestracyjny motocykla, kartę pojazdu oraz polisę OC.

 • Zgłoszenie sprzedaży motocykla

Sprzedający ma obowiązek zgłosić w wydziale komunikacji zbycie motocykla. Należy to zrobić w tym samym urzędzie, w którym pojazd był zarejestrowany. Wygodnym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprzedaży przez Internet. Potrzebujesz do tego jedynie profil zaufany. Aby dokonać zgłoszenia sprzedaży motocykla, musisz mieć przy sobie dokument tożsamości oraz umowy kupna-sprzedaży podpisanej przez obie strony transakcji.

Fakt sprzedaży pojazdu powinieneś także zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym była wykupiona polisa OC. Na dopełnienie tego obowiązku masz 14 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży motocykla. Najczęściej wystarczy jedynie wypełnić stosowny formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela i przesłać kopię umowy kupna-sprzedaży. Towarzystwo ubezpieczeniowe skontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić dane oraz fakt zawarcia tejże umowy.

 • Zapata podatku dochodowego

Jeśli sprzedałeś motocykl przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu i zarobiłeś na przeprowadzeniu tej transakcji, to Twoim obowiązkiem jest zapłata podatku dochodowego. Jego wysokość jest obliczana od zysku wygenerowanego na sprzedaży.
 

Ubezpieczenie OC dla motocykla 

Umowy kupna-sprzedaży motocykla – obowiązki kupującego

Jako kupujący po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla musisz dopełnić następujących formalności:

 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

W terminie 14 dni od daty zakupu motocykla powinieneś złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony formularz deklaracji od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). Jeśli nabyłeś motocykl od firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, to jesteś zwolniony z obowiązku podatkowego.

 • Zarejestrowanie motocykla

Motocykl powinieneś zarejestrować w odpowiednim wydziale komunikacji, przedstawiając następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny motocykla,
 • tablice rejestracyjne,
 • polisa OC,
 • umowa kupna-sprzedaży motocykla,
 • karta pojazdu,
 • wypełniony wniosek o rejestrację motocykla,
 • dowód tożsamości.
   

Umowa kupnasprzedaży motocykla a zakup bez dokumentów

Jeśli zakupiony przez Ciebie motocykl nigdy nie był zgłoszony do rejestracji lub został wcześniej wyrejestrowany, to nie masz prawa zarejestrować go w polskim urzędzie. Jedynym przeznaczeniem takiego motocykla może być pozyskanie części zamiennych.

Obecnie na rynku coraz większą popularnością cieszą się motocykle zabytkowe. Aby móc cieszyć się z jazdy takim jednośladem konieczne jest zarejestrowanie go w odpowiednim wydziale komunikacji. Niestety w wielu przypadkach pojawia się przeszkoda w postaci braku dokumentów. W takiej sytuacji powinieneś:

 • ustalić rzeczywistą wartość motocykla,
 • uzyskać pisemną opinię rzeczoznawcy motoryzacyjnego,
 • wpisać motocykl do rejestru zabytków u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • ustalić własność pojazdu posiłkując się oświadczeniem właściciela składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • poddać motocykl badaniu technicznemu w stacji kontroli pojazdów.

Gdy spełnisz powyższe wymagania, możesz złożyć w wydziale komunikacji zgromadzone dokumenty oraz oświadczenie o byciu właścicielem motocykla. Po zarejestrowaniu jako pojazd zabytkowy, Twój jednoślad otrzyma żółte tablice oraz dowód rejestracyjny.
 

Jak wygląda zakup motocykla sprowadzonego z zagranicy?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla nabytego za granicą musi być dwujęzyczna lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Dokument powinien być sporządzony w języku urzędowym obowiązującym w kraju sprzedaży oraz w języku polskim.


Na umowie powinny znaleźć się:

 • dane osobowe sprzedającego i kupującego,
 • dane pojazdu, a więc: marka, typ, rok produkcji, numer podwozia, numer karty pojazdu, przebieg, data pierwszej rejestracji, pojemność silnika, cena (wpisana liczbowo i słownie),
 • miejscowość i data,
 • czytelny podpis sprzedającego i kupującego.
   

Aby zarejestrować jednoślad z zagranicy, nie wystarczy sama umowa kupna-sprzedaży motocykla. Jako kupujący musisz dopełnić następujących formalności:

 • wyrobienie tymczasowego dowodu rejestracyjnego w kraju nabycia,
 • zakup celnych tablic rejestracyjnych,
 • wykupienie ubezpieczenia OC na czas przejazdu do Polski.
   

Kiedy motocykl znajdzie się w Polsce, powinieneś:

 • zlecić tłumaczowi przysięgłemu przekład wszystkich dokumentów na język polski,
 • wykonać przegląd techniczny motocykla,
 • opłacić podatek akcyzowy,
 • zarejestrować motocykl,
 • wykupić polisę OC.

 

Ubezpiecz swój motocykl 

Obowiązkowe OC na motocykl

Każdy posiadacz motocykla zaraz po jego rejestracji, musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC na 12 miesięcy. Ubezpieczenie OC motocykla jest niezbędne, abyś mógł się poruszać po polskich drogach. Zwróć uwagę, że ubezpieczenie OC obowiązuje przez cały rok, również w okresie zimowym. 

Pamiętaj, ze za brak takiej polisy, możesz być ukarany grzywną już od pierwszego dnia braku ubezpieczania OC. 

Kary za brak OC motocykla w 2022 roku wynoszą:

 • 200 zł (brak OC do 3 dni),
 • 500 zł (brak OC od 4 do 14 dni) 
 • 1000 zł (brak OC powyżej 14 dni).
Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady