Samochód

Umowa sprzedaży auta przez dwóch właścicieli - czym jest i jak ją sporządzić?

Sprzedaż auta, które ma więcej niż jednego właściciela, może budzić wątpliwości. Na co zwrócić uwagę zawierając tego typu umowę?

Kobieta i mężczyzna w salonie samochodowym

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O czym pamiętać kupując auto od dwóch właścicieli
 • Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu
 • Jakie dodatkowe zapisy uwzględnić w umowie sprzedaży auta

Umowa sprzedaży pojazdu to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. W tego typu umowie sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność pojazdu i mu go wydać, a kupujący zobowiązuje się go odebrać i za niego zapłacić ustaloną cenę. Transakcja wydaje się prosta. Może jednak nieco skomplikować się, jeżeli kupowane przez nas auto ma więcej niż jednego właściciela. Jak zawrzeć tego typu umowę? Jakie zapisy powinny znaleźć się w takim dokumencie? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

 

Umowa sprzedaży samochodu

Przede wszystkim należy pamiętać, że przy sprzedaży samochodu, który ma więcej niż jednego właściciela na transakcję zgodę musi wyrazić każdy z nich. Jeśli umowa nie uwzględni wszystkich współwłaścicieli będzie jedynie sprzedażą udziału we współwłasności. Dlatego tak ważne jest, by dopilnować wszystkich formalności. W przeciwnym razie może okazać się, że kupiliśmy jedynie udział w samochodzie ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Druga istotna kwestia to sposób rozliczenia. Kupując auto od dwóch lub więcej właścicieli powinieneś uzgodnić również sposób rozliczenia. Można zapłacić za samochód jednemu ze współwłaścicieli lub przekazać część kwoty każdego z nich.

Pamiętaj, że współwłaściciel nie może samodzielnie sprzedać auta. W tym celu potrzebna jest zgoda współwłaścicieli.

 

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Umowę sprzedaży samochodu należy przygotować podobnie jak w przypadku, gdy właściciel auta jest jeden. Tego typu umowa powinna jednak zawierać dane dotyczące wszystkich sprzedających pojazd. Ponadto umowa musi zostać podpisana przez każdego z nich. Umowę należy sporządzić w kilku egzemplarzach, po jednym dla każdej stron. Każda osoba zaangażowana w transakcję powinna złożyć pod nią własnoręczny podpis.

Umowa tradycyjnie powinna zawierać:

 • imiona, nazwiska stron umowy,
 • numery PESEL sprzedających i kupującego/cych,
 • informacje na temat samochodu, którego dotyczy umowa, tj. markę, model i rodzaj samochodu, datę produkcji auta, pojemność silnika, aktualny przebieg samochodu, numer rejestracyjny, silnika i VIN, dodatkowe informacje o wyposażeniu itp.,
 • wartość przedmiotu umowy (samochodu),
 • oświadczenie sprzedających o braku wad technicznych,
 • daty, miejsca i terminu odbioru pojazdu,
 • termin i sposób płatności.

Pamiętaj, że jeśli samochód sprzedaje lub kupuje przedsiębiorca, powinniśmy również uwzględnić dane firmy jej nazwę firmy oraz NIP lub REGON. Warto uwzględnić również numer wpisu z CEIDG (Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej). 

 

Sprawdź cenę OC

Dodatkowe oświadczenia sprzedających i kupującego

By jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, kupując samochód (zarówno od jednego jak i kilku właścicieli) warto także pamiętać o dodatkowych oświadczeniach sprzedających. O jakie oświadczenia dokładnie chodzi?

Oświadczenia sprzedawcy:

 • Oświadczenie, że samochód nie jest zajęty przez komornika sądowego i nie podlega egzekucji administracyjnej
 • Sprzedający powinien sporządzić oświadczenie, że ma prawa do przedmiotu sprzedaży
 • Oświadczenie co do stanu technicznego pojazdu

Oświadczenia kupującego:

 • Potwierdzenie, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.

Tego typu oświadczenia mogą być bardzo pomocne w sytuacji, gdy w przyszłości okaże się, że auto ma wady ukryte lub zgłosi się do nas np. komornik.

 

Rejestracja pojazdu

Po zakupie auta powinieneś przerejestrować pojazd na siebie w Wydziale Komunikacji. Masz na to 30 dni. W przeciwnym razie grozi nam grzywna w wysokości 1000 zł. Rejestracja pojazdu wiąże się z niewielkimi kosztami za wydanie nowych tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych itp. Do przerejestrowania auta konieczna jest m.in. aktualna polisa OC. Umowę ubezpieczenia OC powinien przekazać Ci sprzedający pojazd. Możesz ją kontynuować w dotychczasowym towarzystwie lub wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć nową, w innej firmie. Niezależnie od tego, czy zostaniesz klientem dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej, czy wybierzesz nową – wysokość składki zostanie obliczona w oparciu o indywidualne czynniki ryzyka.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady