Samochód

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Sporządzenie umowy sprzedaży i zakupu pojazdu wymaga zawarcia szeregu danych identyfikujących strony i przedmiot umowy. Na szczęście spisanie takiego dokumentu nie jest trudne. Na nim się jednak nie kończy. Fakt dokonania transakcji powinny zgłosić obie zainteresowane strony. Co więc zawiera wzór umowy i gdzie należy się z nim udać?

Kobieta z mężczyzną wymieniają się kluczykami do samochodu

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest umowa kupna-sprzedaży
  • Co powinno zostać zawarte w umowie kupna-sprzedaży samochodu
  • Jak długo należy przechowywać umowę kupna-sprzedaży pojazdu
  • Gdzie powinno zgłosić się fakt sprzedaży i zakupu samochodu

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży to rodzaj dokumentu, na mocy którego dotychczasowy właściciel ruchomości lub nieruchomości przekazuje swoje prawo własności na rzecz drugiej strony. Przedmiotem takiej transakcji może być więc zarówno np. dom, jak i pojazd. Stronami takiej transakcji są osoby fizyczne lub prawne. Istnieje również możliwość zawarcia umowy kupna i sprzedaży między osobą fizyczną i prawną.
W zamian za odstąpienie prawa do użytkowania danego dobra strona sprzedająca otrzymuje jego ustaloną równowartość wyrażoną w formie pieniężnej. Dokument ten jest wiążący dla uczestników transakcji. Ewentualne roszczenia sądowe z powodu niewywiązania się z ustalonych warunków rozpatrywane są w rozumieniu przepisów cywilnoprawnych. Reguluje to artykuł 535 Kodeksu Cywilnego i kolejne, do 555.
 

Co powinno zostać zawarte w umowie kupna-sprzedaży samochodu?

Osoby, które chcą zawrzeć umowę kupna-sprzedaży zobowiązane są sporządzić ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zatem musi zawierać umowa kupna-sprzedaży?

W dokumencie należy wpisać m.in. datę i miejsce realizacji transakcji. Niezbędne są również personalia obu stron umowy. Warto przy tym pamiętać, że nie należy tego rozumieć wyłącznie jako informacji o dwóch osobach lub przedsiębiorstwach. Niekiedy zdarza się, że nabywców jest więcej, ponieważ zamierzają zostać współwłaścicielami pojazdu. Potrzebne są więc dane sprzedających i kupujących, numery i serie ich dowodów osobistych, miejsca zamieszkania i numery PESEL.

Następnym punktem w umowie kupna-sprzedaży auta jest dokładne określenie jego cech identyfikacyjnych. Podstawowe dane to marka i model pojazdu. Pamiętaj, także o wpisaniu jego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN. Ważne są ponadto informacje o stanie technicznym pojazdu, takie jak rok produkcji oraz aktualny przebieg. Przy zawieraniu umowy kupna i sprzedaży samochodu można dodać też pozostałe dane, w tym numer i pojemność silnika oraz kolor karoserii.

Częścią dokumentu powinny być informacje o warunkach, na jakich zbywca oddaje swoją własność. Szczegółowa umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawiera cenę, za jaką samochód został odstąpiony. Dobrym pomysłem jest również dodanie dopisku o formie przekazania środków pieniężnych oraz dokładnej daty tego wydarzenia. Sprzedawca zobowiązuje się przy tym przekazać nowemu właścicielowi auto w określonym stanie technicznym. Kupujący swoim podpisem potwierdza, że zapoznał się z umową i ją akceptuje. Fakt dokonania transakcji swoim imieniem i nazwiskiem sygnuje oczywiście także zbywca pojazdu.

Pamiętaj, że przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu należy mieć na uwadze czytelność informacji. Forma pisemna nie jest więc wskazana. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie to stworzenie jej na komputerze i wydrukowanie. Wyjątkiem są podpisy obu stron dokumentu, które muszą być bezwzględnie własnoręczne.
 

Ubezpieczenie OC 

Wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu

Wzór umowy kupna sprzedaży najlepiej zapisać jako skan w nieedytowalnym formacie PDF, by w razie czego każda ze stron mogła wykonać wydruk. Najlepiej w dokumencie zawrzeć jak najwięcej informacji. Warto przy tym wiedzieć, że ważna prawnie będzie umowa kupna-sprzedaży samochodu w uproszczonej formie. Przykładowy druk można pobrać tutaj.
 

Wzór kupna-sprzedaży samochodu, gdy jedną ze stron jest firma

W takim przypadku w dokumencie należy umieścić nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa. Konieczny jest też numer, pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Kolejne istotne informacje, gdy stroną umowy sprzedaży samochodu jest firma, to numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pamiętam, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych ważne jest też, by umowa zawierała NIP i REGON.
 

Gdzie powinno zgłosić się fakt sprzedaży i zakupu samochodu?

Dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy kupna i sprzedaży samochodu ma zarówno sprzedający, jak i kupujący. Nowy właściciel pojazdu ma 30 dni na zgłoszenie auta w wydziale komunikacji urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Tam należy wyrobić nowy dowód rejestracyjny. 

 

Jak długo należy przechowywać umowę kupna-sprzedaży pojazdu?

Dobrą praktyką jest pozostawianie ważnych dokumentów na czas nieokreślony. Dzięki temu zyskasz pewność, że będziesz mógł dochodzić swoich roszczeń nawet po dłuższym okresie. Dotyczy to szczególnie nabywcy. Niestety, ale nie wszystkie osoby, które chcą sprzedać samochód, są uczciwe. Trzeba liczyć się z ryzykiem ujawnienia się zatajonych wad.

O jak najdłuższym przechowywaniu umowy kupna i sprzedaży samochodu powinna pamiętać także strona sprzedająca pojazd. Wynika to z potrzeby z obowiązku uiszczania podatków. Może się zdarzyć, że Urząd Skarbowy nie rozliczy właściwie uzyskanego dochodu. W takiej sytuacji podatnik otrzymuje wezwanie. Dzięki posiadaniu umowy, w trakcie wizyty w placówce, będzie w stanie udowodnić, że już zgłosił odprowadzenie podatku PCC, czyli od czynności cywilno-prawnych.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Co grozi za niezgłoszenie faktu sprzedaży auta?

Naliczanie obowiązkowego terminu 30 dni zaczyna się od dnia podpisania umowy. Co ważne, niedotrzymanie tego okresu do rejestracji samochodu jest wykroczeniem, grozi za to kara od 200 zł do 1000 zł.

Jeśli to Ty jesteś zbywcą, masz obowiązek zgłoszenia sprzedaży auta. Choć za brak wywiązania się z niego ustawodawca nie przewidział żadnych sankcji, warto udać się do urzędu. Trzeba bowiem pamiętać o ryzyku związanym z użytkowaniem pojazdu przez nowego właściciela. Nie można wykluczyć, że ewentualnymi mandatami za wykroczenia drogowe nadal obarczony byłby poprzedni właściciel. Dzięki dopełnieniu formalności sprzedający zyskuje pewność, że w przyszłości nie będzie musiał dochodzić swoich racji na komisariacie lub w sądzie.

 

Co się dzieje z ubezpieczeniem OC po sprzedaży auta?

Umowa sprzedaży zobowiązuje zbywcę także do poinformowania ubezpieczalni o zbyciu pojazdu i rezygnacji z polisy OC. Ustawodawca przewidział na to 14 dni od momentu podpisania umowy. Warto to zrobić nie tylko z obowiązku. W innym przypadku konieczność opłacania ubezpieczenia OC, jak również dodatkowych usług (AC, Assistance) dalej spoczywa na dotychczasowym posiadaczu auta. Obie strony umowy zakupu i sprzedaży samochodu mogą się jednak porozumieć w sprawie przejęcia polisy.

W przypadku zakupu samochodu wraz z polisą fakt zmiany właściciela również trzeba zgłosić w ciągu dwóch tygodni. Następnie ubezpieczalnia wylicza indywidualną składkę dla nabywcy auta. Transakcja z udziałem pojazdu nie wymaga od sprzedającego lub kupującego wielu formalności. Dzięki temu bez kłopotu można ich dopełnić w krótkim czasie. Warto przy tym pamiętać, by wszystkie dokumenty z tym związane przechowywać jak najdłużej. Zasada „przezorny zawsze ubezpieczony” sprawdza się również przy sprzedaży pojazdu lub kupnie samochodu.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady