Darowizna samochodu co to jest?

Darowiznę reguluje Art. 888 Kodeksu cywilnego. Polega ona przede wszystkim na bezpłatnym świadczeniu na rzecz innej osoby. Najczęściej dotyczy przekazania praw własności do samochodu, choć mogą to być także inne dobra materialne. Zwykle darowizna występuje w rodzinie, choć możliwe jest także obdarowanie pojazdem osobę niespokrewnioną.

Warto także zaznaczyć, że przepisy prawa dopuszczają darowiznę częściową, np. w formie przekazania połowy praw do auta na zasadzie współwłasności (współwłaścicieli może być więcej, wtedy prawa są odpowiednio podzielone).