Samochód

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji samochodu?

Rejestracja jest niezbędna, by samochód został dopuszczony do ruchu. Nie zawsze jednak możemy samodzielnie stawić się w urzędzie, by dopełnić formalności. W takiej sytuacji samochód może zarejestrować upoważniona do tego przez nas osoba.

Mężczyzna piszący ważny dokument

Z tego artykułu dowiesz się::

 • Kiedy skorzystać z pełnomocnictwa do rejestracji samochodu?
 • Jak napisać upoważnienie do rejestracji samochodu?
 • Co trzeba wiedzieć o pełnomocnictwie?

Jeżeli kupiłeś używany samochód lub sprowadziłeś go z zagranicy masz obowiązek zarejestrować go w Urzędzie Komunikacji. Masz na to 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub przywiezienia auta do Polski (w przypadku auta sprowadzanego z granicy). Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, ryzykujesz karą w wysokości do 1000 zł. Pamiętaj, że jeżeli sytuacja uniemożliwia nam stawienie się w urzędzie w celu rejestracji auta – powinieneś udzielić pełnomocnictwa do rejestracji samochodu osobie trzeciej, która uda się do urzędu i zarejestruje je. Najczęściej tego typu pełnomocnictw udziela się, gdy auto ma kilku współwłaścicieli i wszystkim trudno jest w jednym momencie stawić się w urzędzie. Obowiązków za kilku współwłaścicieli może dopełnić jeden z nich. Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji samochodu, przeczytasz w naszym artykule.

 

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu?

By napisać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu można skorzystać z wzoru dostępnego w internecie.

Oczywiście Wydziały Komunikacji przyjmują też pełnomocnictwa napisane samodzielnie. Takie pełnomocnictwo powinno zawierać informacje obejmujące m.in. zakres upoważnienia, datę uiszczenia, informacje dotyczące pojazdu, pełnomocnika itp.

Dokument powinien zawierać poniższe informacje:

 • miejscowość i data,
 • tytuł pełnomocnictwa,
 • dane udzielającego pełnomocnictwa i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),
 • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważnia się wskazaną osobę (w tym przypadku do rejestracji pojazdu),
 • wskazanie pojazdu, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,
 • własnoręczny podpis.

Pamiętaj, że pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu powinno mieć formę pisemną.

 

Ubezpieczenie OC

Jakie dokumenty są potrzebne przy rejestracji pojazdu?

Samo pełnomocnictwo nie wystarczy do rejestracji samochodu. Osoba udająca się w Twoim imieniu do urzędu powinna mieć przy sobie dokumenty, które wymienimy poniżej. Podczas pierwszej wizyty pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. W ciągu 30 dni urząd dokonuje rejestracji pojazdu na stałe. Wówczas możesz odebrać dokumenty.

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu:

 • dowód osobisty,
 • dowód zakupu pojazdu (np. umowa kupna/sprzedaży, faktura),
 • wniosek o rejestrację pojazdu (wzory są dostępne na stronach internetowych urzędów),
 • upoważnienie do rejestracji pojazdu,
 • karta pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym,
 • polisa OC,
 • dowód uiszczenia stosownych opłat (opłat rejestracyjnych, za pełnomocnictwo etc.).

 

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Udzielenie pełnomocnictwa do rejestracji samochodu może wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, którą wpłacasz na rachunek urzędu. Jeśli pełnomocnictwa udzielasz ojcu, matce, mężowi, żonie, córce, synowi, bratu lub siostrze – wówczas upoważnienie do zarejestrowania pojazdu nie wiąże się z opłatami skarbowymi.

Jeśli jednak upoważnisz osobę nie będącą członkiem Twojej rodziny – wówczas jesteś zobowiązani do uiszczenia 17 zł opłaty za zwykłe pełnomocnictwo lub 22 zł – za pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Rejestracja pojazdu wiąże się z koniecznością odbioru dowodu rejestracyjnego, który zostanie wydany w ciągu 30 dni. Jeżeli przewidujesz, że nie będziesz mógł udać się do urzędu w celu odebrania tego dokumentu – wówczas w ramach pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu możesz upoważnić daną osobę również do odebrania z urzędu dowodu rejestracyjnego.

 

Ubezpieczenie OC/AC

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Do rejestracji samochodu potrzebna jest ważna polisa OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupione przez poprzedniego właściciela samochodu, przechodzi na nabywcę auta. Możesz kontynuować ubezpieczenie w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeń lub wypowiedzieć umowę i wykupić ubezpieczenie OC w innej firmie. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuację, ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać tylko do końca okresu określonego na polisie. Po upływie takiej polisy pamiętaj przedłużeniu umowy na kolejny rok.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady