Samochód

Rejestracja samochodu a OC - co warto wiedzieć?

Najpierw rejestracja pojazdu czy wykupienie ubezpieczenia, to dylemat wszystkich właścicieli pierwszego samochodu. Wszystko zależy od tego czy auto jest nowe czy używane.

Kluczyki przekazywane do właściciela samochodu, który musi go zarejestrować 

Z artykułu dowiesz się: 

  • Czy ubezpieczenie OC należy kupić przed rejestracją samochodu?
  • Czy po przerejestrowaniu samochodu ubezpieczenie jest nadal ważne?


Ile czasu na zakup ubezpieczenia po rejestracji samochodu? 

Na zarejestrowanie pojazdu mamy 30 dni. Można tego dokonać w urzędzie starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy, właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zamieszkania.

  • W przypadku nowego auta, należy wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu jego rejestracji.
  • To samo dotyczy używanego samochodu, sprowadzanego z zagranicy.
  • W przypadku samochodów używanych już zarejestrowanych w Polsce nie ma konieczności kupna nowej polisy przy przerejestrowywaniu pojazdu na siebie - można korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela, jeżeli jest jeszcze ważna
     


Sprawdź cenę w Warcie

Pamiętaj!

Jeśli nabyłeś samochód używany to od stycznia 2022 roku nie musisz wymieniać jego tablic rejestracyjnych, o ile spełniają one warunki określone w Ustawie o ruchu drogowym: muszą być czytelne i utrzymane w należytym stanie oraz spełniać  odpowiednie wymogi (białe tło, symbol Unii Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek oraz litery „PL” wyróżniające państwo rejestracji pojazdu). Więcej o nowych przepisach dotyczących tablic możesz przeczytać tutaj.
 

Nowy właściciel, nowa składka

Jeżeli kupiliśmy auto używane warto skontaktować się z ubezpieczycielem, aby upewnić się, że umowa ubezpieczenia samochodu nie została wypowiedziana przez poprzedniego posiadacza pojazdu. Może też okazać się, że poprzedni właściciel rozłożył płatność na raty. W takim przypadku pamiętajmy o terminowym regulowaniu kolejnej raty.

Po sprzedaży pojazdu sprzedający powinien w ciągu 14 dni poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela samochodu

Ubezpieczyciel może rekalkulować składkę OC w oparciu o dane nowego właściciela. Rekalkulacja składki odbywa się również na wniosek nabywcy – zakład nie może jej odmówić. ponieważ jest ona zawsze wyliczana na podstawie danych dotyczących zarówno auta, jak i kierowcy.

Ryzyko związane z udzielaną ochroną zmienia się wraz ze zmianą właściciela, dlatego może okazać się, że przeliczona składka różni się od dotychczasowej. Jeżeli jest wyższa, towarzystwo ubezpieczeniowe występuje do nabywcy o dopłatę różnicy. Nowa składka wyliczana jest od dnia, w którym zmienił się właściciel do końca trwania umowy. Nabywca ma prawo wypowiedzieć umowę, którą kupił wraz z pojazdem i wybrać inny zakład ubezpieczeń. Wtedy dopłata zostanie naliczona tylko za czas ochrony.

Po przeliczeniu składki może się też okazać, że powinna ona być niższa niż płacona przez poprzedniego właściciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nowemu właścicielowi nadpłatę proporcjonalnie do  okresu korzystania z ochrony.


Uwaga!

Polisa poprzedniego właściciela pojazdu nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy i ulegnie rozwiązaniu zgodnie z umieszczoną na niej datą. W takiej sytuacji pamiętajmy, by we właściwym momencie odnowić OC.
 


Sprawdź cenę OC

Pewna ochrona

Ubezpieczenie OC ochroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które  zostały wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Jednocześnie gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia. Jest jedynym ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów, które mają poruszać się po drogach. Polisę wykupuje się na 12 miesięcy.

Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, jaka może zostać wypłacona poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy. W przypadku szkód osobowych wynosi 5,21 mln euro, a szkód majątkowych 1,05 mln euro. Kwoty te dotyczą jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.


Pamiętaj!

Spowodowanie wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC powoduje konsekwencje finansowe. Za wyrządzone krzywdy trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, a nawet miliony złotych, gdy w wypadku ktoś zginie lub zostanie ciężko ranny. Składka OC jest zdecydowanie niższa.
 


Sprawdź cenę w Warcie

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady