Ile czasu na zakup ubezpieczenia po rejestracji samochodu? 

Na zarejestrowanie pojazdu mamy 30 dni. Można tego dokonać w urzędzie starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy, właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zamieszkania.

  • W przypadku nowego auta, należy wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu jego rejestracji.
  • To samo dotyczy używanego samochodu, sprowadzanego z zagranicy.
  • W przypadku samochodów używanych już zarejestrowanych w Polsce nie ma konieczności kupna nowej polisy przy przerejestrowywaniu pojazdu na siebie - można korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela, jeżeli jest jeszcze ważna