Samochód

Co się dzieje z polisą OC po złomowaniu auta?

Złomowanie auta wymaga załatwienia wielu kwestii formalnych. W tym celu należy m.in. oddać samochód do stacji demontażu, wyrejestrować go w urzędzie, a także złożyć odpowiednie dokumenty do ubezpieczyciela.

Felgi po złomowaniu

Z tego artykułu dowiesz się:

 • W jakich sytuacjach możemy zezłomować samochód
 • Jakich formalności należy dopełnić
 • Co zrobić z ubezpieczeniem po złomowaniu auta

Kiedy zezłomować samochód?

Złomowaniu poddajemy pojazd najczęściej wtedy, gdy:

 • nie nadaje się już do jazdy, np. jest stary i niesprawny, więc nie spełniać standardów bezpieczeństwa,
 • firma ubezpieczeniowa stwierdzi tzw. szkodę całkowitą (jest to sytuacja, w której koszty naprawy auta przewyższają wartość pojazdu),
 • jest w tak złym stanie technicznym, że zagraża bezpieczeństwu.

   

Jak przebiega złomowanie auta?

Aby oddać samochód do stacji demontażu albo punktu zbierania pojazdów zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający Twoją tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kartę pojazdu lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym,
 • numer VIN.
   

O czym należy pamiętać przy złomowaniu?

Stacja demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne pojazdu. Jednocześnie wydaje oświadczenia o wycofaniu tych dokumentów oraz zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu w trzech egzemplarzach dla: właściciela pojazdu, właściciela stacji demontażu i wydziału komunikacji.

Po przekazaniu samochodu do stacji demontażu należy go wyrejestrować.
 

Ubezpiecz swój samochód 

Jak wyrejestrować auto?

Samochód możesz wyrejestrować w urzędzie, w którym został zarejestrowany, gdy pojazd: 

 • przekazałeś do stacji demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – warto się upewnić, że punkt taki działa legalnie i posiada zgody marszałka województwa,
 • skradziono,
 • wywieziono z kraju, jeżeli został zarejestrowany za granicą lub sprzedany za granicę,
 • uległ zniszczeniu (kasacji) pojazdu za granicą,
 • utracono bez zmiany w zakresie prawa własności i udokumentowano trwałej i całkowitej utratę,
 • wycofano z obrotu.
   

Do wyrejestrowania auta potrzebne są następujące dokumenty:

Aby wyrejestrować pojazd należy w odpowiednim urzędzie złożyć:

 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie, bądź decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, bądź równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
 • jeśli właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli właścicielem pojazdu jest osoba prawna. Sprawy związane z wyrejestrowaniem pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
   

Co zrobić z ubezpieczeniem po złomowaniu auta?

Fakt złomowania pojazdu należy zgłosić do ubezpieczyciela, aby nie została naliczona składka OC na kolejny rok. Dodatkowo, możesz dostać zwrot niewykorzystanej części składki za okres od dnia zezłomowania pojazdu do końca okresu ubezpieczenia. W tym celu powinieneś złożyć dokumenty potwierdzające złomowanie auta oraz jego wyrejestrowanie.

Wniosek do ubezpieczyciela powinien zawierać:

 • dane osobowe i adresowe właściciela oraz numer PESEL,
 • numer polisy,
 • informacje o pojeździe,
 • datę decyzji, kiedy auto zostało wyrejestrowane,
 • numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać środki.
   

Ubezpieczenie OC/AC 

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien zwrócić nam składkę OC?

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek zwrócić część składki za okres, w którym nie udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Okoliczności, w których możesz wnioskować się o zwrot składki (wypełnij formularz), określają przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ustawy o prawach konsumenta (odstąpienie od umowy zawartej na odległość). Warto dodać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają na to 14 dni.


 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady