Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym, gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC.

Każdy posiadacz pojazdu jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie OC. Dzięki niemu możliwa jest rekompensata szkód komunikacyjnych wyrządzonych osobie trzeciej. Niestety, wg statystyk UFG po polskich drogach jeździ ok. 90 tys. samochodów bez ważnego OC. UFG prowadzi kontrolę spełniania tego obowiązku.  W przypadku identyfikacji braku posiadania OC komunikacyjnego UFG nakłada kary finansowe, których wysokość regulowana jest przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Dla przykładu w 2022 roku opłata karna może wynieść nawet 6020 zł dla samochodu osobowego.

Gdy nieubezpieczony sprawca spowoduje szkodę, UFG wypłaca pełną kwotę odszkodowania ofiarom wypadku. Posiadacz i kierowca pojazdu muszą się jednak liczyć, że UFG zwróci się do nich o zwrot całej wypłaconej kwoty. Średnia wartość świadczenia wynosi 14 tysięcy złotych. Kwoty do zwrotu często sięgają kilkaset tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet kilku milinów złotych.

Wypłacane przez UFG odszkodowania nie ograniczają się tylko do wypadków drogowych, spowodowanych przez posiadaczy samochodów bez OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca je również,  gdy sprawca szkody uciekł z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany.
 

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie

Zdarza się, że sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia i nie da się ustalić jego tożsamości. Także w takiej sytuacji z pomocą przyjdzie UFG. 

W przypadku:

  • szkody osobowej - Fundusz wypłaca pełną sumę należnych świadczeń za uszkodzenie ciała np. złamanie ręki, zadośćuczynienie dla bliskich osób za śmierć poszkodowanego w wypadku, koszty leczenia etc.;
  • szkody w mieniu - UFG wypłaca odszkodowanie, tylko wtedy gdy było ona związana z szkodą osobową, wymagającą co najmniej 14 dni leczenia lub śmiercią poszkodowanego;
  • szkody dotyczycącej tylko samochodu - np. „obcierki” na parkingu, Fundusz nie rekompensuje szkody. Należy skorzystać wówczas z  własnej polisy AC.