Samochód

Przerejestrowanie i wyrejestrowanie auta - ile wynosi kara za nieterminowe złożenie wniosku?

Kradzież, złomowanie, a także wywóz lub sprzedaż za granicę – w każdej z tych sytuacji mamy obowiązek wyrejestrowania pojazdu. Z kolei w przypadku zakupu używanego samochodu powinniśmy zgłosić jego nabycie do właściwego organu. Z załatwieniem formalności nie należy zwlekać.

Uśmiechnięta kobieta jadąca autem

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kto, gdzie i kiedy powinien wyrejestrować pojazd?
 • Jak możesz wyrejestrować samochód?
 • Czym jest przerejestrowanie auta?

Złożenie wniosku o przerejestrowanie i wyrejestrowanie auta nie jest skomplikowane – pod warunkiem, że posiadasz komplet wymaganych dokumentów. Pamiętaj, że za niezłożenie wniosku w terminie możesz zapłacić nawet 1000 zł kary. O tym, czy musisz mieć upoważnienie od drugiego współwłaściciela auta i jakie dokumenty są wymagane, przeczytasz w naszym artykule.

 

Kto może wyrejestrować pojazd?

Pojazd może wyrejestrować główny właściciel pojazdu oraz jego współwłaściciele. W przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli nie może pojawić się w urzędzie osobiście, może udzielić pisemnego pełnomocnictwa drugiemu współwłaścicielowi.

 

Wyrejestrowanie auta 

Wyrejestrowanie pojazdu to procedura, w wyniku której pojazd nie będzie mógł poruszać się po drogach publicznych. Prawo o ruchu drogowym precyzuje przypadki, w których mamy taki obowiązek.

Są to:

 • kradzież,
 • kasacja,
 • wywóz lub sprzedaż za granicę,
 • przekazanie samochodu (również niekompletnego czy uszkodzonego) przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, a także do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ,
 • udokumentowanie trwałej i całkowitej utraty, przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania odpadów.

Jeżeli, sprzedasz samochód, to nie masz obowiązku wyrejestrowania go. Jednak pamiętaj, że w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub aktu darowizny, Twoim obowiązkiem jest powiadomienie o zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Jak wyrejestrować auto?

Pojazd możesz wyrejestrować w Wydziale Komunikacji, który odpowiada miejscu zamieszkania nowego właściciela. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, które różnią się w zależności od powodu wyrejestrowania samochodu. Składając wniosek powinniśmy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także potwierdzenie dokonania opłaty w urzędzie skarbowym. Niektóre, bardziej nowoczesne urzędy umożliwiają przesłanie wniosku elektronicznie, jednak nie jest to reguła.

 

Sprawdź cenę OC

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania auta?

W celu wyrejestrowania samochodu przede wszystkim potrzebny jest wniosek o wyrejestrowanie auta. Możesz go pobrać ze strony wydziału komunikacji. Do wniosku konieczne będzie dołączenie stosownych załączników. Różnią się one w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Wyrejestrowanie auta to obecnie koszt na poziomie 10 zł.

 

Ile masz czasu na wyrejestrowanie pojazdu?

Na wyrejestrowanie auta masz 30 dni od momentu zaistnienia jednego z wyżej wymienionych zdarzeń. Na decyzję administracyjną czeka się mniej więcej tyle samo. Wyjątek stanowią sprawy o większym stopniu skomplikowania. Wówczas czas oczekiwania może wynosić nawet 2 miesiące. Jeżeli w ciągu 30 dni nie powiadomisz starosty o wyrejestrowaniu samochodu (np. z powodu kradzieży) to możesz zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 200 do 1000 zł.

Pamiętaj, że im szybciej wyrejestrujesz auto i zgłosisz ten fakt firmie ubezpieczeniowej, tym szybciej otrzymasz zwrot składki za ubezpieczenie OC i AC za niewykorzystany okres swojej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Przerejestrowanie auta

Jeżeli kupiłeś używany samochód, to jego nabycie musisz zgłosić w wydziale komunikacji. Na wykonanie tej czynności masz 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za niedopełnienie tego obowiązku, może grozić Ci kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Pamiętaj, że zgłoszenie zakupu auta "z drugiej ręki" w urzędzie nie oznacza jego przerejestrowania. Przerejestrowanie może nastąpić później. Aktualnie przepisy nie regulują dokładnego terminu, w jakim terminie powinna nastąpić rejestracja nabytego samochodu.

 

Gdzie przerejestrować auto?

Auto możesz przerejestrować w Wydziale Komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, będzie to urząd starostwa powiatowego, urząd miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy (w przypadku dużego miasta).
 

Jak przerejestrować auto?

By przerejestrować auto kupione w Polsce, należy złożyć wniosek w Wydziale Komunikacji. Możesz go pobrać ze strony internetowej Wydziału Komunikacji lub pobrać osobiście w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów.

Są to:

 • dowód własności pojazdu (w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca zakup pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • dokumenty potwierdzające tożsamość właściciela: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu);
 • opłata rejestracyjna;
 • w przypadku kupienia pojazd na firmę odpis KRS lub zaświadczenie z CEiDG (może być wydruk ze strony internetowej);
 • dowód opłaty za przerejestrowanie;
 • aktualne ubezpieczenie OC;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Po dopełnieniu wszystkich formalności w urzędzie i uiszczeniu niezbędnych opłat otrzymasz tymczasowy dowód rejestracyjny, którym możesz posługiwać się przez 30 dni. W tym czasie powinieneś otrzymać stały dowód rejestracyjny. Przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce to koszt 180,50 zł, a kupionego za granicą 256 zł. Jeśli kupiliśmy auto w Polsce, nie mamy obowiązku wymieniać tablic rejestracyjnych. Przestało mieć znaczenie miejsce zamieszkania poprzedniego właściciela. Dzięki temu zmniejszą się także opłaty administracyjne o koszt wydania nowych tablic. Od 1 maja 2022 roku zaszły zmiany dotyczące dowodów rejestracyjnych, o tym co się zmieniło, przeczytasz w naszym artykule „Nowe dowody rejestracyjne od 1 maja 2022 roku. Kto musi je wymienić?”.

 

Ubezpieczenie OC

Rejestracja auta kupionego za granicą

Jeżeli kupiłeś używane auto za granicą, czeka Cię nieco więcej formalności. W takiej sytuacji powinieneś zarejestrować je w Polsce w ciągu 30 dni od sprowadzenia pojazdu, a także dołączyć również dowód opłacenia podatku akcyzowego. W przypadku zakupu auta w kraju spoza Unii Europejskiej – także dowód odprawy celnej i świadectwo zgodności WE. Dokumenty te powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj, że po zakupie samochodu możesz kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie OC

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady