Samochód

Samochód jest używany, ale nie ma polisy OC - co robić?

Przy sprzedaży auta dotychczasowy właściciel powinien przekazać ubezpieczenie OC. Jeżeli tak się nie stanie, sami powinniśmy je zawrzeć najpóźniej w dniu zakupu pojazdu. W przeciwnym razie grozi nam kara za brak OC.

Kobieta z mężczyzną przy szarych samochodach

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ubezpieczenie OC?
 • OC przy sprzedaży pojazdu?
 • Jak sprawdzić, czy samochód ma ubezpieczenie OC? 
 • Zakup samochodu bez ważnego OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na właścicielu pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która „kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem pojazdu”. Umowa ubezpieczenia OC jest przypisana do konkretnego pojazdu. Obejmuje każdą osobę kierującą pojazdem – oprócz właściciela lub osoby korzystającej z auta za jego zgodą (mąż, żona etc.), także osoby prowadzące pojazd bez wiedzy i zgody właściciela.
 

Ubezpiecz swój samochód 

OC przy sprzedaży pojazdu

Z przypisania polisy OC do konkretnego pojazdu, wynika bardzo istotna kwestia. Mianowicie, w momencie sprzedaży pojazdu, polisa ubezpieczeniowa automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na który została zawarta. W ciągu 30 dni od daty sprzedaży pojazdu, zbywca powinien poinformować Ubezpieczyciela o dokonanej transakcji i przekazać mu stosowne dokumenty, w tym dane nowego właściciela. Do tego czasu solidarnie z nowym właścicielem auta odpowiada za pokrycie należnej składki ubezpieczenia samochodu. Na nabywcy z kolei spoczywa obowiązek zgłoszenia kupna pojazdu w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu, który wynika z przepisów ustawy o ruchu drogowym.
 

Jak sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC?

Jeżeli z jakiegoś powodu sprzedawca nie przekazał nam polisy OC - możemy sami sprawdzić, czy pojazd na pewno jest ubezpieczony. Możemy to zrobić na stronach:

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Na stronie Funduszu, w sekcji „Baza OC i AC” można samodzielnie sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC.  By sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu, należy podać nr rejestracyjny oraz nr VIN pojazdu oraz datę i kraj w którym samochód jest ubezpieczony (Polska). Wówczas otrzymamy informacje o ubezpieczeniu pojazdu.

By sprawdzić, czy auto posiada aktualną polisę OC, należy podać:

 • nr rejestracyjny,

lub

 • nr VIN.

 

Historiapojazdu.gov.pl

Podobną bezpłatną usługę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Jest ona dostępna dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Poza informacjami na temat polisy OC zawiera też dodatkowe informacje np. na temat badań technicznych pojazdu.

By sprawdzić, czy auto posiada aktualną polisę OC, należy podać:

 • nr rejestracyjny,
 • nr VIN,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu. 
   

Samochód nie ma OC – co dalej?

Jeżeli w wyniku naszej weryfikacji okazało się, że poprzedni właściciel nie wykupił polisy OC – powinniśmy jak najszybciej sami zawrzeć taką umowę ubezpieczenia. Jeżeli kupimy auto bez OC i będziemy jeździć nim dłużej niż 14 dni – narażamy się na karę w wysokości ponad 6000 zł. Z kolei za brak ubezpieczenia OC do 3 dni godzi kara wysokości 1200 zł. Za brak OC grożą nam nie tylko kary finansowe nakładane przez UFG. Jeżeli jeżdżąc autem bez OC spowodujemy wypadek lub stłuczkę –będziemy musieli samodzielnie wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych jak i osobowych. W praktyce może oznaczać to konieczność wypłacenia z własnej kieszeni setek tysięcy złotych. Dlatego dopiero po otrzymaniu potwierdzenia umowy ubezpieczenia zakupionego samochodu, możemy bezpiecznie poruszać się nim po drogach.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Gdzie szybko kupić OC?

Ubezpieczenie OC można kupić zarówno u agenta ubezpieczeniowego jak i bezpośrednio u ubezpieczyciela. Wiele towarzystw, w tym również Warta, oferuje polisy OC i AC przez telefon lub internet. Warunki ubezpieczenia OC są określone ustawowo, a zatem w każdej firmie są takie same i nie musimy analizować warunków polisy. Decyzję możemy podjąć biorąc pod uwagę cenę OC. Warto też jednak wziąć pod uwagę jakość obsługi zapewnianą przez ubezpieczyciela. Proces zakupu polisy zajmuje kilka minut.

Pamiętaj, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC z reguły zaczyna się nie wcześniej niż od następnego dnia po zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady