Samochód

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu - co zmienia się od stycznia 2024 roku?

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdu są w dużej mierze nieskuteczne. Dlatego już od nowego roku zostaną wprowadzone nowe regulacje. Warto się z nimi zapoznać już teraz, aby w przyszłości uniknąć przykrych konsekwencji.

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Obowiązek dotyczący zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu jest uregulowany w art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Sam proces jest dosyć prosty, a co najważniejsze nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Fakt nabycia lub zbycia pojazdu możesz zgłosić przez Internet. Wystarczy posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku przygotuj następujące informacje:

 • dane nabywcy lub zbywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego nabycie bądź zbycie auta (umowa kupna-sprzedaży lub darowizny).

W przypadku zgłoszenia nabycia pojazdu przygotuj poniższe dane:

 • marka, model oraz typ pojazdu,
 • numer VIN,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny.

Po zalogowaniu na stronie www.mobywatel.gov.pl wejdź w zakładkę „Usługi dla obywatela”, a następnie wyszukaj kategorię „Kierowcy i pojazdy”. Wybierz opcję „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”. Dalej system poprowadzi Cię „za rękę”. Wypełnienie wniosku zajmie Ci maksymalnie 15 minut. Na końcu powinieneś wybrać właściwe starostwo, do którego trafi Twój wniosek. Powinien to być urząd znajdujący się w miejscu Twojego zamieszkania.

Aktualnie fakt nabycia lub zbycia pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara od 200 do 1000 złotych. Jej wysokość jest zależna od decyzji urzędnika wydziału komunikacji.

 

Jakie zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2024?

Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zakłada ona zniesienie obowiązku nabycia lub zbycia pojazdu. Jednocześnie obowiązek dokonania rejestracji zostanie zastąpiony koniecznością złożenia wniosku o rejestrację.

W ustawie pojawi się art. 73aa. Nakłada on na właściciela pojazdu obowiązek złożenia w ciągu 30 dni wniosku o rejestrację w następujących przypadkach:

 • nabycie pojazdu na terenie RP,
 • dopuszczenie do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej,
 • sprowadzenie do Polski pojazdu z terytorium innego państwa członkowskiego UE.
   

Jeśli właścicielem jednego z wymienionych pojazdów będzie przedsiębiorca, który prowadzi w Polsce działalność w zakresie obrotu pojazdami, to czas na złożenia wniosku ulega wydłużeniu do 90 dni. Wskazane terminy nie będą obowiązywać właścicieli nowych pojazdów, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji samochodów.

Dotyczy to również aut importowanych.
 

Nowy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie będzie musiał składać wniosku o rejestrację, jeżeli przed upływem 30 bądź 90-dniowego terminu na złożenie takiego wniosku zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Podobnie w przypadku, jeśli nowy właściciel dokona zbycia samochodu przed upływem wyżej wymienionych terminów.

W myśl nowych przepisów obowiązek powiadomienia starosty ma występować tylko w przypadku zbycia pojazdu. Dotychczasowy właściciel będzie zobowiązany do złożenia stosownego zawiadomienia w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.
 

Nowe przepisy mają być także bardziej rygorystyczne pod względem kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji:

 • Jeśli właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski nie zawiadomi o jego zbyciu, może otrzymać karę pieniężną w wysokości 250 złotych.
 • Jeśli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację samochodu nabytego w Polsce lub sprowadzonego, może otrzymać karę pieniężną w wysokości 500 złotych.
 • Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 180 dni od daty nabycia pojazdu, to kara wzrośnie do 1000 złotych.

Bardziej surowe sankcje będą grozić przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Grozi im kara w wysokości 1000 złotych, jeśli nie dopełnią obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni od nabycia. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 180 dni, to kara wyniesie 2000 złotych. Kary nie będą już miały charakteru uznaniowego.
 

Ubezpiecz swój samochód

Co mają poprawić nowe przepisy?

Obecnie w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) znajduje się prawie 900 tysięcy aut z czarnymi tablicami rejestracyjnymi. Wejście w życie nowych regulacji oznacza duże zmiany dla blisko miliona pojazdów poruszających się po naszych drogach. Aktualnie obowiązujące przepisy stwarzają pewną furtkę dla właścicieli aut. Mogą oni zgłosić nabycie pojazdu bez jego przerejestrowania. W efekcie nie muszą wymieniać oznaczeń na nowe. Ma to szczególnie duże znaczenie dla fanów klasycznych aut. Czarne tablice dodatkowo podkreślają charakter tych pojazdów. Wprowadzenie obowiązku rejestracji wymusi zmianę oznaczeń na nowe. A co z przepisami, które mówią o możliwości pozostawienia dotychczasowych tablic po zakupie auta zarejestrowanego w Polsce? Dotyczą one aktualnie obowiązującego wzoru oznaczeń, a więc tablic z białym tłem i niebieskim paskiem oraz gwiazdkami Unii Europejskiej. Czarne tablice rejestracyjne posiadają najczęściej auta zarejestrowane w latach 80. i 90. XX wieku. Po wejściu w życie nowych przepisów ich właściciele będą mieli 3 wyjścia:

 • rejestracja pojazdu i wymiana starych tablic na nowy wzór,
 • rozpoczęcie procedury nadawania statusu pojazdu klasycznego i uzyskanie żółtych tablic rejestracyjnych,
 • zgłoszenie wyłącznie nabycia pojazdu, co wiąże się z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej.

Nowe przepisy mają także rozwiązać problem tzw. martwych dusz. Chodzi o pojazdy, w przypadku których właściciele nie dopełnili obowiązku wyrejestrowania. Takie auta zawyżają statystyki dotyczące średniego wieku oraz dane o liczbie aut zarejestrowanych w kraju. Zgodnie z przyjętą ustawą automatycznie wygasną z dniem 10 czerwca 2024 roku decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed 14 marca 2005 roku, a dotyczące pojazdów:

 • pozostających bez ważnego okresowego badania technicznego,
 • pozostających bez umowy ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat.

Przepisy nie będą obowiązywać w przypadku aut zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Cofnięcie rejestracji może objąć nawet 20% wszystkich rekordów w Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli 30 milionów pojazdów. Każde usunięte auto będzie mogło ponownie trafić do ewidencji, pod warunkiem pozytywnego przejścia badania technicznego oraz wykupienia plisy OC.
 

Jakie problemy mogą stwarzać nowe przepisy?

Eksperci twierdzą, że w przypadku nabywców indywidualnych nowe przepisy zmienią tak naprawdę niewiele. Osoba prywatna po zakupie samochodu i tak musi go zarejestrować. Teraz nowy właściciel będzie zobowiązany odwiedzić urząd dwukrotnie – w celu złożenia wniosku i następnie po odbiór tablic rejestracyjnych.

Nowe przepisy mogą stanowić problem dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą aut. Jeśli samochód jest sprawny, to komis nie będzie miał problemu ze znalezieniem na niego kupca. Dzięki temu uniknie konieczności rejestracji. Kłopot mogą mieć przedsiębiorcy handlujący autami uszkodzonymi, które wymagają czasochłonnych napraw i przeprowadzenia badań technicznych. Konieczność rejestracji i związane z tym koszty z pewnością odbiją się na cenie pojazdów używanych.

Jeśli planujesz zakup auta, to pamiętaj o regulacjach, które zaczną obowiązywać od nowego roku. Zmiany nie są może rewolucyjne, ale warto je znać, aby uniknąć niepotrzebnych kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady