Samochód

Oświadczenie kolizji sprawcy – jak napisać?

Kolizja to przykre doświadczenie, które może spotkać każdego kierowcę, nawet tego z wieloletnią praktyką za kółkiem. W takich sytuacjach niełatwo zachować zimną krew. Odpowiednie przygotowanie pozwoli nam jednak sprawnie spisać oświadczenie o kolizji i przyspieszyć wypłatę odszkodowania.

czerwony trójkąt podczas kolizji

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak odróżnić kolizję od wypadku
 • Jak postępować w razie kolizji na drodze
 • Jak napisać oświadczenie o kolizji
 • Co zrobić, gdy sprawca zdarzenia uciekł lub jest nieznany

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

A więc stało się i właśnie uderzyłeś autem w inny pojazd lub ktoś wjechał w Ciebie. Co teraz? Twoim pierwszym zadaniem jest zapobieżenie powiększeniu się rozmiarów szkody poprzez odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Powinniśmy zatem ustawić uszkodzone pojazdy w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu. Mamy też obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu tj. wyraźnie oznakować miejsce zdarzenia (trójkąt, światła awaryjne).

Pamiętaj, że kolizja to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie ucierpiał, natomiast w wypadku są poszkodowani. Jeżeli ktoś został poszkodowany mamy obowiązek udzielić tej osobie/om niezbędnej pomocy. Nie powinniśmy też przestawiać pojazdów aż do czasu przybycia Policji.

 

Ubezpieczenie OC 

Oświadczenie o kolizji co powinno zawierać?

Kiedy upewnisz się już, że wszystkie czynności zabezpieczające są za Tobą, możesz przystąpić do spisania oświadczenia. Co powinien zawierać taki dokument?

 • Dane uczestników zdarzenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu),
 • Dane pojazdów biorących w nim udział w kolizji (marka, model i numer rejestracyjny),
 • Dokładny opis okoliczności kolizji/wypadku (dzień, godzina, miejsce, okoliczności), z uwzględnieniem informacji o znakach drogowych itp.,
 • Opis uszkodzeń pojazdów,
 • Wskazanie sprawcy zdarzenia,
 • Dane ubezpieczyciela sprawcy kolizji (nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC),
 • Czytelne podpisy jego uczestników kolizji,
 • Informację, czy uszkodzeniu uległy przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w autach i w jakim zakresie,
 • Dane ewentualnych świadków zdarzenia wraz z podpisami.

By uniknąć nieporozumień warto wozić ze sobą wzór oświadczenia kolizji schowku, w kilku egzemplarzach. Tego typu wzory ułatwiają spisanie oświadczenia w stresującej sytuacji i zawierają rysunki pomocnicze, dzięki którym można szybko i precyzyjnie oznaczyć uszkodzenia aut.

Pamiętaj, że policję powinniśmy wezwać zawsze w sytuacjach „niestandardowych” - kiedy trudno ustalić, kto jest sprawcą zdarzenia, kierowca pojazdu, z którym się zderzyliśmy jest pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
 

Oświadczenie o kolizji – co dalej?

Po zebraniu wszystkich danych powinieneś jak najszybciej poinformować o danym zdarzeniu ubezpieczyciela, który dokona rejestracji szkody i uruchomi procedurę likwidacyjną. Szkodę zgłaszamy co do zasady do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Przy telefonicznym zgłoszeniu szkody z reguły nie są potrzebne żadne dokumenty, jednak konsultant z zazwyczaj prosi nas o podstawowe informacje, takie jak:

 • Numer polisy OC sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z naszej winy),
 • Numer rejestracyjny oraz marka naszego pojazdu,
 • Numer rejestracyjny oraz marka pojazdu sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z naszej winy),
 • Data i miejsce zdarzenia,
 • Nasze dane osobowe i telefon kontaktowy,
 • Opis uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
 • Okoliczności zdarzenia,
 • Dane adresowe jednostki Policji interweniującej na miejscu zdarzenia (jeżeli policja była wezwana).

Wszystkie te dane znajdziemy w opisanym powyżej oświadczeniu spisanym przez nas na miejscu kolizji.  Po zgłoszeniu przez nas szkody kolejny krok leży po stronie firmy ubezpieczeniowej, która przystępuje do tzw. likwidacji szkody.

 

Bardzo ważne jest to, że poszkodowany po stłuczce może zgłosić się po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela, a nie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Jest to możliwe, jeżeli firma w której wykupiliśmy ubezpieczenie przystąpiła do tzw. systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Co robić, gdy sprawca nie ma OC lub uciekł z miejsca zdarzenia?

W sytuacji, gdy okaże się, że sprawca zdarzenia, którego jesteś uczestnikiem nie posiada polisy OC wówczas należy wezwać Policję. Sporządzi ona odpowiedni raport, który będziemy mogli złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym. Tego typu oświadczenie możesz złożyć w dowolnej firmie.

Wybrany przez nas ubezpieczyciel dokona likwidacji szkody – tj. zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, oszacuje wysokość szkody i ustali odpowiedzialność. Odszkodowanie natomiast za poniesione szkody otrzymamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG wypłaca także odszkodowanie, gdy szkoda została wyrządzona przez nieznanego sprawcę.

 

 

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady