Samochód

Kolizja a wypadek drogowy - jakie są różnice między nimi?

Osoba, która spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ma obowiązek podjąć niezbędne środki, aby niezwłocznie usunąć zagrożenie. W tym kontekście bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie, czy doszło do kolizji, czy do wypadku.

Czym jest kolizja drogowa?

Kolizja, popularnie nazywana stłuczką, to zdarzenie drogowe, w wyniku którego żadna z osób nie została poszkodowana lub odniosła jedynie lekkie rany (siniaki, zadrapania itp.). Ma ona zasadniczo charakter skutkowy. W wyniku kolizji drogowej najczęściej dochodzi do uszkodzenia mienia (pojazd, budynek, urządzenia drogowe).

Uczestnicy kolizji drogowej nie zawsze muszą wzywać policję na miejsce zdarzenia. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do sprawcy zdarzenia, wystarczy spisanie stosownego oświadczenia. Dokument ten należy następnie przedstawić firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak uczestnicy kolizji nie są w stanie ustalić sprawcy, to konieczne jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze:

 • grzywny,
 • aresztu,
 • ograniczenia wolności,
 • zakazu prowadzenia pojazdów.
   

Jakie są obowiązki uczestnika kolizji?

W przypadku kolizji uczestnicy zdarzenia mają obowiązek niezwłocznie usunąć swoje pojazdy z jezdni. Nie wolno tego robić, jeśli doszło do wypadku, w którym są ofiary. Jeśli usunięcie pojazdu nie jest możliwe, to kierowca ma obowiązek odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia, czyli:

 • włączyć światła awaryjne,
 • ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości wynoszącej:
  • 30-50 metrów na drogach poza obszarem zabudowanym,
  • 100 metrów na drogach ekspresowych oraz autostradach.

Umieszczenie trójkąta ostrzegawczego bezpośrednio za uszkodzonym pojazdem stwarza niebezpieczeństwo dla innych kierowców. Przez to mają oni zbyt mało czasu na odpowiednią reakcję.

Warto pamiętać, że w przypadku kolizji w terenie zabudowanym uczestnicy również mają obowiązek ustawienia trójkąta ostrzegawczego. Mogą go umieścić bezpośrednio za pojazdem.

Uczestnicy kolizji drogowej nie muszą wzywać policji na miejsce zdarzenia. Odpowiednie służby należy zawiadomić, jeśli:

 • istnieje przypuszczenie, że w trakcie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa (podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków),
 • uczestnicy nie potrafią samodzielnie ustalić okoliczności i tym samym wskazać sprawcy zdarzenia.

Funkcjonariusze policji dysponują odpowiednimi kwalifikacjami do rozstrzygania tego typu sporów. W momencie przybycia na miejsce policji wszyscy uczestnicy muszą się bezwzględnie podporządkować wydawanym poleceniom. Funkcjonariusze mogą na przykład zarządzić badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Po ustaleniu okoliczności zdarzenia i sprawcy policjanci nałożą na niego mandat karny oraz 6 punktów karnych. Poinformują także o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji sporządzony zostanie wniosek do sądu przeciwko sprawcy kolizji.

 

Ubezpieczenie OC


Czym jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy to zdarzenie, podczas którego oprócz strat materialnych poszkodowane są również osoby. Mogą to być kierujący, pasażerowie lub piesi. Wypadek drogowy ma poważniejsze konsekwencje od kolizji. To zdarzenie:

 • do którego doszło w wyniku nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • którego następstwem są obrażenia innej osoby powodujące naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby.

Wypadkiem drogowym nie jest:

 • zdarzenie niebędące wynikiem naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu,
 • zdarzenie, podczas którego obrażeń ciała doznał sam sprawca,
 • zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała, lecz naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwał nie dłużej niż 7 dni.

Zgodnie z zapisami kodeksu karnego za spowodowanie wypadku grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy następstwem zdarzenia jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

 

Tak jak już wspomnieliśmy, w przypadku kolizji uczestnicy zdarzenia mają obowiązek niezwłocznie usunąć swoje pojazdy z jezdni. Pamiętaj, że nie wolno tego robić, jeśli doszło do wypadku, w którym są ofiary.

 

Ubezpieczenie OC/AC 

 

Jakie są obowiązki uczestnika wypadku?

Jeżeli doszło do wypadku drogowego, uczestnicy mają obowiązek jak najszybciej wezwać pogotowie i policję. W uzasadnionych przypadkach należy także powiadomić straż pożarną. Kolejnym krokiem jest prawidłowe oznakowanie miejsca zdarzenia za pomocą trójkątów ostrzegawczych. Pojazdy uczestniczące w zdarzeniu powinny mieć włączone światła awaryjne.

Priorytetem jest niezwłoczne udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi odpowiedzialność karna (pozbawienie wolności do 3 lat).

Po udzieleniu pomocy, jeśli na miejscu nie ma jeszcze służb ratowniczych, należy spisać dane personalne świadków. Jeśli nie jest to możliwe, najlepiej zanotować numery rejestracyjne pojazdów, których kierujący mogli widzieć całe zdarzenie.

 

Jak zgłosić szkodę po wypadku i kolizji?

Jeżeli Twój pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji, możesz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy lub do swojego ubezpieczyciela w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała lub Twój pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku, zgłoś szkodę do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku.

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady