Samochód

Droga wewnętrzna – przepisy i definicje

Drogi wewnętrzne to przestrzeń, gdzie bardzo rzadko spotyka się patrole policyjne czy straż miejską. Nie oznacza to, że panuje na nich „samowolka”. Drogi wewnętrzne są objęte przepisami, które jasno określają warunki poruszania się po nich. Warto je poznać dla własnego bezpieczeństwa.

Kobieta w aucie

Czym jest droga wewnętrzna?

Definicja drogi wewnętrznej jest zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. W Polsce do publicznych zaliczamy następujące drogi:

 • krajowe, czyli autostrady, drogi ekspresowe i trasy międzynarodowe,
 • wojewódzkie, które łącza miasta o kluczowym znaczeniu dla danego województwa,
 • powiatowe, które przebiegają między siedzibami powiatów oraz gmin,
 • gminne, czyli drogi lokalne.

Droga wewnętrzna nie jest zaliczana do żadnego z wymienionych typów. Nie jest zatem drogą publiczną ani nie jest zlokalizowana w pasie takiej drogi. To oznacza, że na drodze wewnętrznej nie obowiązują zasady Kodeksu drogowego. Jednocześnie przepisy nie regulują, jak powinna wyglądać taka droga. Oznacza się ją następującymi znakami:

 • D-46 – czarny napis „Droga wewnętrzna” na białym tle,
 • D-47 – czarny napis „Koniec drogi wewnętrznej” na białym tle.

Do kategorii dróg wewnętrznych zaliczamy najczęściej:

 • drogi osiedlowe,
 • drogi dojazdowe do fabryk, magazynów czy centrów handlowych,
 • drogi rowerowe,
 • nieutwardzone dojazdy do pól,
 • parkingi,
 • place przeznaczone do ruchu pojazdów.
   

Jakie zasady obowiązują na drodze wewnętrznej?

Na drodze wewnętrznej nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Co to oznacza w praktyce? Poruszając się taką drogą, nie dostaniesz mandatu m.in. za:

 • jazdę bez ważnej polisy OC,
 • jazdę samochodem bez tablic rejestracyjnych,
 • poruszanie się pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu,
 • jazdę z pękniętą szybą,
 • jazdę bez świateł,
 • korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy,
 • kierowanie bez ważnych uprawnień,
 • brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Jednocześnie na drodze wewnętrznej, tak jak na każdej innej, nie wolno kierować pojazdem pod wpływem alkoholu. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu karnego art. 178 par. 1. W zależności od zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie lub przestępstwo. Grozi za to utrata prawa jazdy oraz skierowanie sprawy do sądu. Dodatkowe problemy może mieć kierowca, który na drodze wewnętrznej spowoduje kolizję, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Sprawca będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych szkód.

Chociaż droga wewnętrzna nie podlega pod przepisy ruchu drogowego, to jednak należy na niej przestrzegać zasad pozwalających uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa osób. A poruszanie się pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu czy jazda bez świateł może w prosty sposób stwarzać takie zagrożenie.

Droga wewnętrzna nie jest miejscem do popisowej jazdy. Nie można na niej wykonywać niebezpiecznych manewrów, przekraczać dozwolonej prędkości czy zachowywać się w nieodpowiedzialny sposób. A co w przypadku kolizji? Nie jest konieczne wzywanie policji. Za ewentualne wykroczenia sprawca nie zostanie ukarany mandatem.

Zasady poruszania się po drodze wewnętrznej ustala jej właściciel. Może ją oznaczyć, stawiać na niej znaki pionowe i malować znaki poziome, montować sygnalizację świetlną, a także ustalić zasady parkowania.

Pamiętaj, że wjeżdżając z drogi wewnętrznej na publiczną, włączasz się do ruchu. Masz zatem obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. Zupełnie tak, jakbyś włączał się do ruchu z pobocza. Wyjazd z drogi wewnętrznej na publiczną nie musi być oznakowany. Jednocześnie stan drogi wewnętrznej może być podobny do nawierzchni przylegającej drogi publicznej. To dodatkowa pułapka, na którą musisz uważać. Pamiętaj, że skrzyżowanie drogi wewnętrznej z publiczną nie jest skrzyżowaniem w myśl Prawa o ruchu drogowym. Wieli kierowców zapomina o tym podczas wyjeżdżania z parkingu przy markecie.

Na drodze wewnętrznej należy przestrzegać ustawionych znaków i sygnałów drogowych oraz nie stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego. Jeśli właściciel drogi określił zasady parkowania i opłaty za postój, to musisz się do nich stosować. Co się stanie, jeśli nie będziesz przestrzegał tych reguł? Nie musisz obawiać się interwencji policji lub straży miejskiej. Właściciel może jednak wyegzekwować kary wynikające z regulaminu danej drogi wewnętrznej. Za niewłaściwe parkowanie Twoje auto może zostać odholowane, a ty obciążony kosztami takiej operacji.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Czym różni się droga wewnętrzna od strefy ruchu i zamieszkania?

Z przepisów wynika, że na drodze wewnętrznej nie możesz otrzymać mandatu. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Pamiętaj, że w obrębie drogi wewnętrznej może występować:

 • strefa ruchu oznaczona znakiem D-52,
 • strefa zamieszkania oznaczona znakiem D-40.

W takich przypadkach na drodze wewnętrznej obowiązują przepisy ruchu drogowego identyczne jak w przypadku wszystkich dróg publicznych. Dlatego w strefie ruchu i zamieszkania możesz zostać zatrzymany przez policję i otrzymać mandat np. za nieprawidłowe parkowanie. To oznacza karę w wysokości od 100 do 1200 zł oraz 1-6 punktów karnych. Podobnie jest w przypadku wszystkich innych wykroczeń. W strefie ruchu i zamieszkania możesz również stracić prawo jazdy za niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

Podsumowując, na drodze wewnętrznej:

 • nie obowiązują przepisy ruchu drogowego,
 • nie jest obowiązkowe oznakowanie,
 • obowiązują wyłącznie przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych,
 • zasady parkowania określa zarządca tej drogi,
 • nie możesz otrzymać mandatu (poza pewnymi wyjątkami jak jazda po alkoholu).

 

W praktyce mało jest dróg wewnętrznych, które jednocześnie nie stanowią strefy ruchu. Dlatego zwracaj baczną uwagę na oznakowanie. A najlepiej nie traktuj drogi wewnętrznej jako pola do popisów czy przestrzeni, w której nie obowiązują żadne zasady.

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady