Samochód

Czym jest udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

Wybierając ubezpieczenie AC, warto zwrócić uwagę na tzw. udział własny w szkodzie. Tego typu zapis w umowie z jednej strony wpływa na obniżenie ceny polisy, z drugiej jednak powoduje, że część kosztów napraw auta po szkodzie będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

samochody - Udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych?
  • Jak określany jest udział własny?
  • Czy warto kupić polisę z udziałem własnym w szkodzie?
  • Jak udział własny wpływa na wysokość składki?

Czym jest udział własny w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

Zawierając umowę ubezpieczenia możesz umówić się z ubezpieczycielem, że część kosztów szkody bierzesz na siebie. Po co ? Żeby zapłacić niższą składkę, a przecież szkoda nie zawsze się wydarzy. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest tzw. udział własny.  Polega on na tym, że określa się procentowo jaką część kosztów szkody pokryje klient ze swoich środków.


Przykład udziału własnego:

Jeśli udział własny w szkodzie określony jest na 10%, a szkoda została wyceniona na 4000 zł, ubezpieczyciel wypłaci 3600 zł odszkodowania, a pozostałe 400 zł będzie musiał zapłacić właściciel auta, ponieważ 10% z 4000 zł = 400 zł. Im wyższy udział własny tym niższą składkę zapłacimy i odwrotnie. Należy przy tym pamiętać, że decydując się na ubezpieczenie AC z udziałem własnym, bierzemy na siebie część odpowiedzialności finansowej za ewentualną szkodę.

 

Sprawdź cenę ubezpieczenia OC

Czym jest franszyza redukcyjna?

Innym stosowanym rozwiązaniem jest franszyza redukcyjna. Polega ona na tym, że określa się stałą kwotę, którą w razie wystąpienia szkody klient pokryje ze swoich środków.

 

Przykład franszyzy redukcyjnej:

Jeśli franszyza wynosi 300 zł, a szkoda została wyceniona na 5000 zł, ubezpieczyciel wypłaci 4700 zł odszkodowania, a kwotę franszyzy 300 zł będzie musiał zapłacić właściciel auta. Ponieważ franszyza to stała kwota zapisana w umowie to zawsze wiemy, jaką wartość szkody będziemy musieli pokryć. Natomiast udział własny czyli wyrażona procentowo część szkody, będzie miał różną wartość w zależności od wielkości szkody: 10% od szkody na 2000 zł to 200 zł, ale 10% od szkody 12 000 zł to już 1200 zł.
 

Ubezpieczenie OC/AC

Czym jest franszyza integralna?

Inne pojęcie jakie możemy spotkać w ubezpieczeniach to franszyza integralna. Jest to ustalona w umowie kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi  odpowiedzialności za szkodę. Natomiast powyżej tej kwoty w pełni pokrywa koszty naprawy szkody. Przykład franszyzy integralnej: Jeśli franszyza integralna wynosi 300 zł i szkoda została wyceniona na 290 zł, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Natomiast gdy szkoda zostanie wyceniona na 800 zł, klient otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości.

Pamiętaj, że ustanowienie udziału własnego czy franszyzy z jednej strony zmniejsza składkę za polisę, z drugiej jednak powoduje, że w przypadku szkody bierzesz na siebie część odpowiedzialności finansowej.

Klienci, którzy doceniają pełną ochronę, wybierają ubezpieczenie Warta Autocasco Komfort. Ze względu na brak udziałów własnych i franszyz ubezpieczeni otrzymują pełne odszkodowanie, równe ustalonym kosztom naprawy szkody.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady