Samochód

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - co dalej?

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego odbiera możliwość użytkowania pojazdu. Zawsze jednak jest efektem uzasadnionych zastrzeżeń co do możliwości poruszania się samochodu po drogach publicznych. Nawet pomimo obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego może dojść do jego zatrzymania w trakcie kontroli drogowej.

Kierownica - Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Jakie są przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego?

Prawo jazdy może zatrzymać policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia ku temu konkretne powody:

 • pojazd zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym uszkodzone zostały elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
 • pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub data przeglądu została wyznaczona w sposób nieprawidłowy,
 • pojazd przeszedł badanie techniczne w jednostce, która nie była upoważniona do wykonywania tego typu przeglądów,
 • dane pojazdu w centralnej ewidencji nie są zgodne ze stanem faktycznym,
 • dowód rejestracyjny pojazdu jest zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego,
 • brak potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowej polisy OC,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że dane zawarte w potwierdzeniu zawarcia umowy obowiązkowej polisy OC nie są zgodne ze stanem faktycznym.
   

Jak przebiega procedura zatrzymania dowodu rejestracyjnego?

W przypadku samochodu zarejestrowanego w Polsce zatrzymanie dowodu rejestracyjnego odbywa się przez wprowadzenie stosownej informacji do bazy CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Jeśli pojazd nie jest zarejestrowany w Polsce, to funkcjonariusz zatrzymuje okazany dokument.

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego policjant przesyła go niezwłocznie do organu, który wydał dokument. W przypadku auta zarejestrowanego za granicą zatrzymany dowód pozostawia się przez 7 dni w jednostce Policji, Straży Granicznej lub Krajowej Administracji Skarbowej. Po upływie tego terminu dokument zostaje przekazany do przedstawicielstwa kraju, w którym auto jest zarejestrowane.

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego funkcjonariusz wydaje kierowcy pokwitowanie. Jednocześnie może zezwolić na dalsze użytkowanie pojazdu przez okres nieprzekraczający 7 dni. W pokwitowaniu zamieszczane są także warunki korzystania z samochodu przez ten czas. Jeśli funkcjonariusz nie wyda takiego dokumentu, to kierujący ma jedynie 24 godziny na dotarcie pojazdem do domu. Po upływie tego czasu nie może poruszać się autem po drogach publicznych.

Jeżeli powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest podejrzenie podrobienia dokumentu, funkcjonariusz powinien sporządzić szczegółową notatkę urzędową oraz protokół zatrzymania rzeczy.
 

Sprawdź ubezpieczenie swojego samochodu

Jakie usterki techniczne powodują zatrzymanie dowodu rejestracyjnego?

Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny Twojego pojazdu, jeśli stwierdzi w nim choćby jedną z usterek wymienionych na poniższej liście:

 • wady ogumienia, do których zaliczamy:
  • pęknięcia opon,
  • zbyt niski bieżnik,
  • niedostateczna nośność opon,
  • zbyt duża szerokość opon,
  • różna konstrukcja opon zamontowanych na jednej osi (wyjątek stanowi koło dojazdowe),
 • usterki układu hamulcowego:
  • wyciek płynu hamulcowego,
  • uszkodzony przewód hamulcowy,
 • uszkodzone oświetlenie:
  • brak lub niesprawne światła mijania i drogowe,
  • niedziałające światło stop,
  • zbyt mała intensywność światła,
  • niewłaściwa barwa światła,
  • przepalone żarówki,
  • oświetlenie niefabryczne,
  • oświetlenie zamontowane w niewłaściwym miejscu,
 • usterki układu kierowniczego:
  • wyczuwalne luzy na kole kierownicy,
  • zacinająca się przekładnia kierownicza,
  • pęknięcia koła kierownicy,
  • utrudniona praca przekładni kierowniczej w pojazdach ze wspomaganiem,
 • usterki podwozia i nadwozia:
  • pęknięcia ramy lub podłogi,
  • nadmierna korozja,
  • odkształcenia lub pęknięcia elementów zawieszenia,
 • nieprawidłowy stan szyb:
  • pęknięte szyby,
  • szyby o zbyt wysokim poziomie przyciemnienia (powyżej 75% na szybie czołowej i powyżej 70% na szybach bocznych przednich),
 • niespełnianie norm ochrony środowiska:
  • nadmierny hałas,
  • nieprawidłowa praca jednostki napędowej,
  • przekroczenie dopuszczalnych norm spalin,
  • wyciek oleju z silnika, mostów lub skrzyni biegów.
    

Jak działa wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego?

Od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC.  W wielu sytuacjach nie jest zatem możliwe fizyczne odebranie kierującemu tego dokumentu. Dlatego zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję odbywa się w formie wirtualnej. Funkcjonariusz wprowadza stosowną informację do systemu CEPiK, która jest następnie przesyłana online do urzędu. Taka procedura jest równoznaczna z fizycznym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. W efekcie pojazd nie może się poruszać po drogach. Organ kontroli ruchu drogowego może za to wydać pokwitowanie, które umożliwia korzystanie z samochodu przez określony czas. Zazwyczaj jest to okres nie dłuższy niż 7 dni. W tym czasie właściciel może naprawić usterki, które były powodem zatrzymania dokumentu.

Co istotne do odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie jest potrzebna wizyta w urzędzie. Cała procedura odbywa się drogą online. Do bazy CEPiK przesyłana jest stosowna informacja w celu aktualizacji danych. W myśl przepisów obowiązujących od 4 października 2020 roku nie masz nawet obowiązku informowania urzędu o pozytywnym wyniku badania technicznego. Zrobi to za Ciebie diagnosta.
 

Ubezpiecz swój samochód

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny możesz odzyskać przez usunięcie przyczyny jego zatrzymania. Najczęściej polega to na naprawie usterki stwierdzonej podczas kontroli drogowej. Następnie powinieneś udać się do diagnosty, który oceni sprawność Twojego auta. W momencie pozytywnego wyniku badania możesz zgłosić się do organu, który wydał dokument lub go zatrzymał. Jeśli miało miejsce elektroniczne zatrzymanie dowodu przez policjanta, to możesz go odzyskać w każdej jednostce policji na terenie kraju. W tym celu powinieneś przygotować:

 • wniosek o elektroniczne odnotowanie zwrotu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego,
 • aktualną polisę OC.
   

Jaka jest kara za brak dowodu rejestracyjnego?

W czasach, kiedy nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, kara za jego brak może brzmieć dość dziwnie. Okazuje się, że istnieje takie ryzyko. Chodzi o sytuacje, kiedy pojazd nie został dopuszczony do ruchu. Najczęściej powody są następujące:

 • brak tablic rejestracyjnych, co uniemożliwia poruszanie się po drogach publicznych,
 • elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję w czasie kontroli drogowej,
 • wycofanie auta z ruchu przez policję po stwierdzeniu, że stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu,
 • prowadzenie pojazdu na tzw. miękkim dowodzie po upływie jego ważności.

W przypadku wystąpienia jednej z wymienionych przesłanek nie powinieneś poruszać się samochodem po drogach publicznych. Niezastosowanie się do tego zakazu grozi poważnymi konsekwencjami jak areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nie niższa niż 1500 złotych. Maksymalna wysokość mandatu wynosi w tym przypadku 5000 złotych. Poza nałożeniem kary pieniężnej policjanci uniemożliwią Ci dalszą podróż. Twój samochód zostanie odholowany na lawecie.
 

Ubezpieczenie OC

Kiedy warto mieć ze sobą dowód rejestracyjny?

Systemy informatyczne bywają zawodne. Choćby z tego powodu warto mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Zdarzały się już sytuacje, gdy informacja o badaniu technicznym nie pokazywała się w systemie CEPiK. Podczas kontroli drogowej kierujący niejednokrotnie musiał jechać z patrolem policji do domu, aby udowodnić fakt przejścia okresowego przeglądu.

Dowód rejestracyjny warto mieć ze sobą także podczas zagranicznych wyjazdów. Pamiętaj, że nie wszystkie służby mają dostęp do ujednoliconej bazy danych. Szczególnie jeśli dany kraj znajduje się poza europejskim obszarem gospodarczym.

Dowód rejestracyjny musisz mieć przy sobie również podczas corocznego przeglądu technicznego. Diagności mają wgląd w systemie do wielu danych o pojeździe, ale przed rozpoczęciem badania konieczne jest okazanie tradycyjnego dokumentu. Bez dowodu rejestracyjnego stacja kontroli pojazdów może odmówić przeprowadzenia badania.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego powoduje określone konsekwencje. Jednocześnie nakłada na kierującego pewne ograniczenia i obowiązki. Warto je znać, aby nie narażać się na bardziej dotkliwe kary.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady