Samochód

Prawo o ruchu drogowym - zmiany dla kierowców w 2023 roku

Rok 2023 to czas dużych zmian dla każdego kierowcy. Pomimo zaostrzenia niektórych przepisów, np. poprzez zwiększenie kar za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia, do łask wracają m.in. kursy redukujące punkty karne. Oto najważniejsze zmiany w prawie o ruchu drogowym w 2023 roku.

Samochody na jezdni - Prawo o ruchu drogowym 2023

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka jest aktualna wysokość kary za brak OC i niezapłacenie podatku PCC?
  • Ile mogą kosztować egzaminy na prawo jazdy?
  • Po jakim czasie usuwane są punkty karne i jak je zredukować?
  • Jakie konsekwencje będą grozić kierowcom za jazdę w stanie nietrzeźwości?
  • Czy zaostrzono zasady przeprowadzania badań technicznych?

Wyższe opłaty za brak OC

Pierwsza zmiana w prawie o ruchu drogowym dotyczy zmiany wysokości kar za brak OC. Tak jak wcześniej, także i tym razem wartość grzywny jest uzależniona od liczby dni po przekroczeniu daty ważności obowiązkowej ochrony.

W przypadku braku ciągłości OC samochodu osobowego, wynoszącej od 1 do 3 dni kierowcy będą musieli zapłacić 1400 zł. Przerwa w ochronie od 4 do 14 dni to koszt 3490 zł. Spóźnienie się z wykupieniem OC powyżej 14 dni skutkuje nałożeniem kary w wysokości aż 6980 zł.

To jednak nie koniec, ponieważ od 1 lipca 2023 roku kary za brak ważnego ubezpieczenia wzrosną odpowiednio do 1440 zł, 3600 zł i nawet 7200 zł. Najwięcej mogą zapłacić właściciele samochodów ciężarowych (10 800 zł). Podwyżka nie ominie także pozostałych pojazdów, np, motocykli (1200 zł w przypadku braku ciągłości powyżej 14 dni).
 

Sprawdź ubezpieczenie swojego samochodu

Większe kary dla nietrzeźwych kierowców w 2023 roku

Od 1 października zaczną również obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy związane z jazdą pod wpływem alkoholu. Nieodpowiedzialnym kierowcom grozi pozbawienie wolności do 3 lat, a w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, w wyniku którego dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych — od 3 do nawet 16 lat kary więzienia.

W 2023 roku w życie miały wejść także nowe przepisy związane z konfiskatą i przepadkiem samochodu. Zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 14 marca 2024 roku. Zgodnie z nimi pojazd kierowcy może zostać skonfiskowany, jeśli prowadzący spowoduje wypadek, będzie miał 1,5 promila lub więcej alkoholu we krwi oraz gdy zostanie przyłapany na recydywie (prowadzenie w stanie nietrzeźwości więcej niż jeden raz w ciągu 2 lat). Niekiedy kierowca będzie miał możliwość uniknięcia konfiskaty — jednak pod warunkiem, że nie spowoduje wypadku i nie dopuści się recydywy.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku, gdy prowadzący nie będzie właścicielem pojazdu, konfiskata zostanie zamieniona na przepadek, czyli grzywnę w wysokości jego aktualnej wartości rynkowej.

 

Brak deklaracji PCC-3 — jaka kara w 2023 roku?

Oprócz wcześniej wspomnianej podwyższonej grzywny za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, wprowadzono także wyższe kary za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie, związanej z podatkiem od kupna samochodu. Skąd taka zmiana?

Wartość kary jest ustalana na podstawie wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę (10% tej stawki lub nawet 20-krotność najniższej płacy). Ze względu na jej podwyżki (od 1 stycznia 3490 zł brutto, a od 1 lipca 3600 zł brutto), ostateczna grzywna za niezłożenie deklaracji PCC-3 może w 2023 roku wynieść nawet 72 000 zł brutto.

Przypominamy, że wartość podatku od kupna samochodu wynosi nadal 2% jego wartości. Na złożenie deklaracji masz tylko 14 dni, dlatego warto pilnować tego terminu, aby uniknąć ryzyka poniesienia dotkliwych konsekwencji.

Ubezpiecz swój samochód

Punkty karne — reset po roku i powrót kursów reedukacyjnych

Sejm uchwalił także nowe przepisy dotyczące przechowywania informacji dotyczących liczby punktów karnych przez centralną ewidencję — informacje będą figurowały w bazie przez rok, a nie po dwóch latach (jak było dotychczas).

Dodatkowo kierowcy maksymalnie raz na 6 miesięcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, który umożliwia usunięcie 6 punktów karnych. Kursy mają być ponadto obowiązkowe dla kierowców, którzy przekroczyli ich dozwoloną liczbę.
 

Wzrost opłat za egzamin na prawo jazdy

Zmiany dotyczą ponadto kosztów zdobycia uprawnień na kierowanie pojazdami mechanicznymi, np.

egzaminu na prawo jazdy kategorii B

. Aktualnie opłata może być ustalana przez sejmiki wojewódzkie i różnić się w zależności od województwa. Są tutaj jednak pewne ograniczenia, ponieważ cena w przypadku egzaminów teoretycznych nie może przekroczyć 50 zł, bez względu na kategorię.

Jeśli chodzi o część praktyczną, koszty wyglądają następująco:

  • maksymalnie 200 zł dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T;
  • nie więcej niż 250 zł dla kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że od 1 kwietnia 2023 wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (a także jednostki DORD) stosują maksymalne dopuszczalne ceny egzaminów.

 

Ubezpiecz swój samochód

Możliwe nowe zasady przeprowadzania przeglądów rejestracyjnych i badań technicznych

Już od dłuższego czasu podejmowane są próby wprowadzenia zmiany sposobu przeprowadzania przeglądów technicznych. Choć nowe przepisy nie weszły w życie, to możliwe, że stanie się to jeszcze w 2023 roku. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim obowiązku wykonywania przez diagnostę zdjęć pojazdu. Dodatkowo spóźnialscy, którzy przekroczą termin badania o 30 dni, mają zapłacić podwójną stawkę za przegląd. W przypadku zgłoszenia się na kontrolę do 30 dni przed ustaloną datą, diagnosta będzie mógł przedłużyć ważność badania o brakującą liczbę dni.

Należy jednak wspomnieć, że od 1 lutego 2023 roku diagności mogą identyfikować pojazd nie tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego czy pozwolenia czasowego, ale również za pośrednictwem systemu CEPiK, jeśli wcześniej wspomniane dokumenty zostały zatrzymane.

Dodatkowo wprowadzono niewielkie zmiany dotyczące używanej terminologii, np. przy kwalifikacji usterki zamków i urządzeń przeciwwłamaniowych słowo „samoczynne” zastąpiono wyrazem „samoistne”.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady