Samochód

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEPiK) - czym się zajmuje?

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEPiK) jest systemem informatycznym zarządzanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki CEPiK możemy przede wszystkim bezpłatnie sprawdzić historię pojazdu, m.in. w kontekście poprzednich właścicieli, ubezpieczenia czy przeglądów technicznych. Centralna Ewidencja Pojazdów jest przydatnym narzędziem, z którego powinien umieć korzystać każdy kierowca.

Mężczyzna prowadzi samochód

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest CEPiK?
 • Kto może korzystać z bazy danych CEPiK?
 • Usługi Centralnej Ewidencji Pojazdów dla obywateli
 • Dlaczego warto korzystać?

Co to jest Centralna Ewidencja Pojazdów i jakie dane zawiera?

CEPiK to System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Od 1 stycznia 2016 roku prowadzony jest przez Ministra Cyfryzacji. CEPiK przechowuje informacje dotyczące samochodów zarejestrowanych w Polsce oraz kierowców. Zasadę działania ewidencji reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. System dzieli się na dwie części: CEP, czyli centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców (CEK). W pierwszej z nich CEPiK gromadzi dane, takie jak:

 • marka i model pojazdu
 • dane techniczne, m.in. moc i pojemność silnika
 • dotyczące dokumentów pojazdu
 • informacje o poprzednich właścicielach
 • informacje o zdarzeniach, np. kradzież lub wyrejestrowanie
 • informacje na temat obowiązkowego OC
 • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym stanie licznika

Centralna ewidencja kierowców to z kolei informacje o osobach, które posiadają uprawnienia, a także tych, którzy mają zakaz prowadzenia pojazdów lub ich prawa zostały cofnięte.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozyskuje informacje na temat pojazdów i kierowców od różnych podmiotów. Dane przekazują zarówno wydziały komunikacji i stacje kontroli pojazdów, ale też ubezpieczyciele, a nawet Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego.
 

Kto może korzystać z danych w SI CEPiK?

Z informacji gromadzonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców korzystają różne podmioty, przede wszystkim służby, takie jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy straże miejskie i gminne. Dostęp do CEPiKu mają także sądy, prokuratura i komornicy sądowi.

Warto jednak wiedzieć, że informacje w systemie udostępniane są także instytucjom i przedsiębiorcom. Z możliwości CEPiKU może korzystać również każdy obywatel.
 


Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Usługi CEPiK dla obywateli

Oferowane przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców usługi obejmują m.in.:

 • Mój Pojazd
 • Punkty Karne
 • Historia Pojazdu
 • Sprawdź uprawnienia kierowcy
 • Bezpieczny autobus

Poniżej znajduje się omówienie każdej z nich.
 

Mój Pojazd

Mój Pojazd umożliwia bezpłatne kontrolowanie terminów ważności badania technicznego oraz ważności obowiązkowej polisy OC. Ponadto usługa pozwala na sprawdzenie informacji m.in. dotyczących rejestracji, dokumentów oraz danych technicznych pojazdu.

Aby uzyskać dostęp do danych, należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wyświetli się lista wszystkich pojazdów, których jesteśmy właścicielami lub posiadaczami. Gotowe informacje można pobrać w PDFie.
 

Punkty Karne

Jeśli nie jesteśmy pewni co do liczby punktów karnych, nie musimy składać wizyty w najbliższym komisariacie Policji. CEPiK umożliwia sprawdzenie tych informacji wygodnie przez internet, a do tego za darmo. Aby to zrobić, należy tak jak w poprzedniej usłudze posiadać profil zaufany. Platforma nie pozwala na sprawdzenie liczby punktów karnych osób trzecich.
 

Historia Pojazdu

Kolejna usługa jest szczególnie przydatna w przypadku chęci kupna samochodu z drugiej ręki. Dzięki niej możemy łatwo sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, samego auta, właścicieli, powstanie szkód itd. Dzięki temu dowiemy się też, ilu właścicieli miał samochód oraz czy nie był kradziony

Aby móc sprawdzić pojazd, należy w odpowiednie pola wpisać jego numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Usługa jest darmowa i nie wymaga posiadania profilu zaufanego.
 

Sprawdź uprawnienia kierowcy

CEPiK umożliwia też obywatelom sprawdzenie danych uprawnień kierowcy lub np. motorniczego. Do tego będą konieczne tylko imię i nazwisko oraz seria i numer blankietu (druku) dokumentu. Usługa nic nie kosztuje i dodatkowo nie musimy posiadać profilu zaufanego, aby sprawdzić interesujące nas informacje.
 

Bezpieczny autobus

Ta usługa może okazać się przydatna np. przed podróżą autokarem. Wystarczy numer rejestracyjny pojazdu. Po wpisaniu danych w odpowiednie pole zostanie wyświetlony raport, zawierający m.in. dane na temat ważności polisy OC, danych technicznych czy aktualności obowiązkowego badania okresowego.
 

Płatne usługi w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Jeśli chcemy, możemy także złożyć wniosek o dostęp do szczegółowych danych o konkretnych pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy. Konieczne będzie przede wszystkim podanie powodów, dla których potrzebujemy do nich dostępu oraz podstawy prawnej umożliwiającej otrzymanie informacji. Opłata za udostępnienie danych z CEP i CEK wynosi 30,40 zł.

CEPiK umożliwia także uzyskanie dostępu do danych statycznych o pojazdach do użytku także w celach komercyjnych. Usługa ta kosztuje 17 zł.
 


Ubezpieczenie pojazdu

Czy warto korzystać z CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców stwarza możliwość wygodnego sprawdzenia interesujących nas danych w bardzo krótkim czasie przez internet. Dzięki niej nie tylko możemy przypomnieć sobie datę najbliższego badania technicznego, ale też sprawdzić historię pojazdu przed zakupem, czy skontrolować liczbę przyznanych punktów karnych. Może to pozwolić np. uniknąć przykrej niespodzianki w postaci wady ukrytej.

To przydatne narzędzie, z którego warto co pewien czas korzystać – zwłaszcza, że te najważniejsze usługi są bezpłatne.

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady