Co to jest Centralna Ewidencja Pojazdów i jakie dane zawiera?

CEPiK to System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Od 1 stycznia 2016 roku prowadzony jest przez Ministra Cyfryzacji. CEPiK przechowuje informacje dotyczące samochodów zarejestrowanych w Polsce oraz kierowców. Zasadę działania ewidencji reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. System dzieli się na dwie części: CEP, czyli centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców (CEK). W pierwszej z nich CEPiK gromadzi dane, takie jak:

  • marka i model pojazdu
  • dane techniczne, m.in. moc i pojemność silnika
  • dotyczące dokumentów pojazdu
  • informacje o poprzednich właścicielach
  • informacje o zdarzeniach, np. kradzież lub wyrejestrowanie
  • informacje na temat obowiązkowego OC
  • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym stanie licznika

Centralna ewidencja kierowców to z kolei informacje o osobach, które posiadają uprawnienia, a także tych, którzy mają zakaz prowadzenia pojazdów lub ich prawa zostały cofnięte.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozyskuje informacje na temat pojazdów i kierowców od różnych podmiotów. Dane przekazują zarówno wydziały komunikacji i stacje kontroli pojazdów, ale też ubezpieczyciele, a nawet Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego.
 

Kto może korzystać z danych w SI CEPiK?

Z informacji gromadzonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców korzystają różne podmioty, przede wszystkim służby, takie jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy straże miejskie i gminne. Dostęp do CEPiKu mają także sądy, prokuratura i komornicy sądowi.

Warto jednak wiedzieć, że informacje w systemie udostępniane są także instytucjom i przedsiębiorcom. Z możliwości CEPiKU może korzystać również każdy obywatel.