Samochód

Mandat za parkowanie - ile wynosi?

Parkowanie to manewr sprawiający niemałe problemy kursantom podczas nauki jazdy. Okazuje się także, że wielu kierowców posiadających uprawnienia ma kłopoty ze stosowaniem się do zasad prawidłowego parkowania. Rosnąca liczba aut i zbyt mała ilość miejsc parkingowych sprawia, że właściciele pojazdów często łamią przepisy, pozostawiając auto w niedozwolonym miejscu.

Kobieta w aucie parkuje

Czym różni się parkowanie od postoju pojazdu?

W ustawie Prawo o ruchu drogowym nie funkcjonuje termin „parkowanie”. Znajdują się tam następujące definicje:

 • Zatrzymanie – unieruchomienie pojazdu na dłużej niż 1 minutę. Może być wynikiem warunków lub obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 • Postój – unieruchomienie pojazdu na dłużej niż 1 minutę, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Opisane terminy często są stosowane zamiennie. W myśl przepisów nie są jednak synonimami. Każdy kierowca powinien dobrze poznać i zrozumieć różnice między nimi. Zatrzymanie pojazdu może być wynikiem korka lub przepuszczenia pieszych na pasach. Postój zawsze jest podyktowany wolą kierowcy, który zatrzymuje auto na krótszy lub dłuższy czas.
 

Kiedy postój pojazdu jest zabroniony?

Kodeks drogowy jasno określa sytuacje, w których zabroniony jest postój pojazdu. W myśl przepisów nie wolno parkować:

 • w miejscu, które utrudnia wyjazd lub wjazd (wyjazd z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej),
 • w miejscu, które utrudnia dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego auta lub wyjazd tego pojazdu,
 • w strefie zamieszkania poza wyznaczonym do tego miejscem,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi oraz na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • na obszarze zabudowanym poza wyznaczonymi do tego parkingami (dotyczy pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 16 t lub o długości przekraczającej 12 m).

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabronione jest zatrzymywanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej poza wyznaczonym do tego miejscem. Jeżeli Twoje auto ulegnie awarii, to masz obowiązek usunąć je z jezdni oraz ostrzec pozostałych kierowców w sposób wynikający z przepisów o ruchu drogowym.
 

Szukając miejsca do parkowania, zwróć uwagę na znaki drogowe, które regulują możliwość pozostawienia auta w danym obszarze. Chodzi tu o najpopularniejsze oznaczenia:

 • B-35 – zakaz postoju (jedna, ukośna linia koloru czerwonego na niebieskim tle),
 • B-36 – zakaz zatrzymywania się (dwie, krzyżujące się linie koloru czerwonego na niebieskim tle.

Dodatkowo odrębne przepisy obowiązują w strefie zamieszkania oznaczonej niebieskim znakiem D-40. Możesz tam zaparkować auto wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 

Ubezpieczenie OC 

Jaki mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Podstawową karą za nieprawidłowe parkowanie jest mandat nałożony przez policję lub straż miejską. Jego wysokość jest różna w zależności od przewinienia*.

Mandat w wysokości 100 zł otrzymasz za:

 • parkowanie na chodniku,
 • nieprzestrzeganie zakazu postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
 • zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni,
 • zatrzymanie pojazdu na pasie między jezdniami,
 • zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej,
 • zatrzymanie pojazdu w odległości poniżej 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek (w przypadku przystanku z zatoką na całej jej długości),
 • zatrzymanie pojazdu w odległości poniżej 15 m od krańców wysepki (jeśli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu),
 • zatrzymanie pojazdu w odległości poniżej 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego (jeśli pojazd je zasłania)
 • zatrzymanie pojazdu wzdłuż linii ciągłej jezdni oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, które zmusza innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 • zatrzymanie pojazdu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź tej jezdni,
 • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej,
 • naruszenie zakazu postoju: w miejscach utrudniających dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub utrudniających wyjazd tego pojazdu, w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone, a także przed i za przejazdem kolejowym (na odcinku od przejazdu do słupka drogowego z jedną kreską).

 

Mandat w wysokości 100-300 zł otrzymasz za:

 • zatrzymanie lub postój pojazdu w miejscu, gdzie powoduje utrudnienie ruchu lub nie została zachowana dostateczna odległość zapewniająca widoczność pojazdu dla innych kierujących,
 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerów, a także w odległości poniżej 10 m od tego przejścia lub przejazdu (na drodze dwukierunkowej również 10 m za przejściem lub przejazdem).

 

Mandat w wysokości 150-300 zł otrzymasz za niedopełnienie obowiązku zatrzymania pojazdu poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym. Przepis ten nie dotyczy pojazdu zaprzęgowego.

Mandat w wysokości 200 zł możesz otrzymać za zatrzymanie pojazdu w tunelu lub na wiadukcie czy moście.

Mandat w wysokości 200-300 zł możesz otrzymać za naruszenie zakazu postoju obowiązującego na obszarze zabudowanym dla pojazdu czy zespołu pojazdów o DMC powyżej 16 t lub o długości powyżej 12 m.

Mandat w wysokości 300 zł otrzymasz za zatrzymanie pojazdu na przejeździe tramwajowym lub kolejowym oraz na skrzyżowaniu lub w odległości do 10 m od tego przejazdu czy skrzyżowania.

Mandat w wysokości 1200 zł za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną i jednoczesne pozostawienie pojazdu na miejscu dla osób niepełnosprawnych.
 

* Powyższe informacje są aktualne na dzień 28.09.2023 r.
 

Jakie dodatkowe kary za nieprawidłowe parkowanie?

Mandat to nie jedyna kara, jaka może spotkać Cię za nieprawidłowe parkowanie samochodu. Oto pozostałe konsekwencje:

 

Założenie blokady na koła

Służby porządkowe mogą założyć blokadę na koła pojazdu, który jest zaparkowany w niedozwolonym miejscu lub narusza przepisy. Aby ją zdjąć, musisz najpierw uiścić opłatę.
 

Odholowanie pojazdu na koszt właściciela

Jeśli zostawisz auto na przejściu dla pieszych lub w miejscu niebezpiecznym, to musisz się liczyć z odholowaniem pojazdu. Ty ponosisz wszystkie koszty transportu lawetą oraz opłatę za parking, na który trafi Twoje auto.
 

Punkty karne

Za nieprawidłowe parkowaniem możesz otrzymać punkty karne. Na przykład za pozostawienie samochodu na miejscu dla niepełnosprawnych grozi Ci 6 punktów karnych. Za niestosowanie się do znaków zakazu postoju i zatrzymania grozi 1 punkt karny. Zatrzymanie w tunelu, na moście, wiadukcie, przejeździe kolejowym, przejściu dla pieszych czy w zbyt małej odległości od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych to kara w wysokości 5 punktów.

 

Odpowiedzialność cywilna

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jeśli dojdzie do wypadku lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez nieprawidłowe parkowanie. W efekcie będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania w razie wypadku

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania lub naliczyć dodatkowe koszty, jeśli w wyniku nieprawidłowego parkowania dojdzie do wypadku.
 

Jak parkować bezpiecznie?

Poniżej przedstawiamy kilka zasad, którymi warto kierować się podczas parkowania. Dzięki nim skutecznie unikniesz mandatu.

 • Parkuj wyłącznie w miejscach dozwolonych, które mają stosowne oznaczenie lub na wyznaczonych parkingach.
 • Unikaj parkowania na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych lub w strefach wyłączonych z  ruchu kołowego.
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami znaków drogowych umieszczonych w danym miejscu. Czasami postój może być dozwolony wyłącznie w określonych dniach czy godzinach.
 • Sprawdź, czy uiściłeś opłatę za postój ze stawką obowiązującą w danym miejscu. Bilet potwierdzający opłatę umieść w widocznym miejscu za przednią szybą.
 • Nie parkuj w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, jeżeli nie posiadasz uprawnień pozwalających na korzystanie z nich.
 • Podczas parkowania stosuj się do oznaczeń na jezdni czy parkingu (linie, strzałki, inne symbole).
 • Zachowaj minimalną odległość (zazwyczaj 10 m) od przejść dla pieszych, skrzyżowań, przejazdów rowerowych, kolejowych czy tramwajowych.
 • Podczas parkowania równoległego sprawdź, czy Twoje auto jest ustawione prawidłowo względem krawężnika.
 • Nie zatrzymuj pojazdu na jezdni w czasie postoju poza obszarem zabudowanym. Upewnij się, czy zaparkowane przez Ciebie auto nie utrudnia wjazdu na posesję lub wyjazdu z parkingu.

Parkowanie to z pozoru łatwy manewr, który może przysporzyć Ci wielu kłopotów. Niekoniecznie z powodu nieprawidłowej techniki jego wykonania. Pamiętaj o obowiązujących przepisach dotyczących parkowania na drogach publicznych i prywatnych. Dzięki temu unikniesz konsekwencji finansowych oraz punktów karnych.

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady