Samochód

Jakie są ograniczenia prędkości w Europie?

Ze względów bezpieczeństwa krajowe ministerstwa transportu wprowadzają regulacje, które określają maksymalną dopuszczalną prędkość na drogach. Sprawdź, jakie limity szybkości obowiązują w krajach Unii Europejskiej i uniknij dzięki temu wysokich mandatów, a nawet utraty prawa jazdy.

Samochód w tunelu

Z artykułu dowiesz się:

  • Limity prędkości dla samochodów osobowych i motocykli w Europie Zachodniej
  • Ograniczenia prędkości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Maksymalna dopuszczalna prędkość w państwach Europy Południowej

Limity prędkości dla samochodów osobowych i motocykli w Europie Zachodniej

Ze ścisłych limitów prędkości częściowo wyłamują się tylko Niemcy. W tym państwie, jako jedynym w Europie, przepisy drogowe nie regulują precyzyjnie, jaka powinna być dopuszczalna prędkość na autostradzie. Istnieje wyłącznie zalecenie, by kierowcy powstrzymywali się przed jazdą szybszą niż 130 km/h. Poza tym wyjątkiem dotyczącym autostrad także w Niemczech obowiązują ograniczenia prędkości. Poza terenem zabudowanym można jechać do 100 km/h, a w zabudowanym – 50 km/h. Przepisy te są bardzo podobne do tych obowiązujących w Austrii. Różnica sprowadza się do tego, że prędkość na autostradach wynosząca 130 km/h nie jest zaleceniem, ale obowiązującym limitem.

W niektórych krajach przepisy uwzględniają nie jeden, a dwa limity prędkości. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. W terenie niezabudowanym możesz tam jechać od 80 do 100 km/h w zależności od warunków panujących na drodze. Pozostałe ograniczenia przewidziane w przepisach są takie same jak w Niemczech i Austrii. Jeśli zamierzasz podróżować samochodem po Europie, pamiętaj, że podobne regulacje przyjęto w Luksemburgu. Tam jednak nie na drogach ekspresowych, ale na autostradach obowiązują inne limity prędkości zależne od warunków pogodowych. Gdy są dobre, możesz poruszać się do 130 km/h, a gdy sytuacja na drodze może stwarzać niebezpieczeństwo – do 110 km/h.

Podejście krajów europejskich do kwestii bezpieczeństwa na drogach jest bardzo różne. Na jednym biegunie znajduje się Szwecja, w której są największe ograniczenia prędkości. W terenie zabudowanym możesz się tam poruszać od 30 do 50 km/h. Poza nim dozwolona jest jazda z prędkością wynoszącą od 70 do 110 km/h, a na autostradach od 110 do 120 km/h. Zbliżone regulacje mają także inne kraje skandynawskie. Oprócz nich rygorystyczne limity prędkości w terenie zabudowanym oraz na autostradach i drogach ekspresowych przyjęła Belgia. Masz prawo jechać tam do 50 km/h w mieście, 90 km/h po drodze krajowej i 120 km/h na autostradzie. Inny przykład państwa, w którym obowiązują podobne limity prędkości, to Irlandia. W tym kraju obowiązujące ograniczenia to 30-50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim, 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach.
 


Ubezpieczenie samochodu

Ograniczenia prędkości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Na tle państw Europy Zachodniej (nie licząc niemieckich autostrad) szybciej można poruszać się m.in. w Polsce. Limit 140 km/h obowiązuje jeszcze tylko w Bułgarii. W Czechach maksymalna akceptowalna prędkość to 80-130 km/h na drogach krajowych i autostradach. Nieznaczna różnica występuje na Słowacji, gdzie limit ten to 90-130 km/h. W obszarze zabudowanym w obu krajach jest to 50 km/h. Jeszcze dalej na południu, w Rumunii, przepisy dopuszczają jazdę 60 km/h w terenie zamieszkałym, 90-100 km/h poza nim i 130 km/h na autostradach. Bardzo podobne limity obowiązują w sąsiedniej Mołdawii (60 km/h oraz 90-110 km/h, brak rozróżnienia na drogi krajowe i autostrady).

Na mandat niezwykle łatwo narazić się jest na Litwie. Limity w miastach i na autostradach nie są wprawdzie przesadnie restrykcyjne, wynosząc odpowiednio 50 km/h i 130 km/h, ale na drogach krajowych to już tylko 70-90 km/h. Dozwolona prędkość różni się w zależności od tego, czy kierowca porusza się drogą asfaltową, czy nie. W pozostałych krajach bałtyckich możesz jechać nieco szybciej. Na Łotwie jest to 90 km/h i 110 km/h dla dróg poza obszarem zabudowanym i autostrad, a w Estonii od 90 do 110 km/h na obu typach szos pozamiejskich.
 


Sprawdź cenę OC/AC

Maksymalna dopuszczalna prędkość w państwach Europy Południowej

Wiele osób podróżujących na południe Europy decyduje się na wypożyczenie samochodu i odwiedzanie w ten sposób różnych miejsc. Jednym z takich krajów jest Grecja. Przepisy ruchu drogowego umożliwiają jazdę z prędkością 50 km/h w obszarze zamieszkanym, 90 km/h na drogach krajowych, 110 km/h na ekspresowych oraz 130 km/h w przypadku autostrad. Z kolei w Hiszpanii uczestników ruchu obowiązują graniczne wartości wynoszące 50, 90 i 120 km/h. We Włoszech przekroczenie prędkości oznacza jazdę powyżej 50 km/h w miejscach zamieszkałych i 130 km/h na autostradach. W tym kraju również występuje podział na drogi ekspresowe i inne. Na tych pierwszych dopuszczalne jest poruszanie się z prędkością 110 km/h, a na drugich – 90 km/h.

Pamiętaj też o niższych niż w Polsce dozwolonych prędkościach na Bałkanach i Cyprze. Popularny kierunek turystyczny, jakim jest Chorwacja, ma limity prędkości na autostradach na poziomie 130 km/h oraz 90-110 km/h na innych typach dróg poza miejscami zabudowanymi. Jeszcze bardziej restrykcyjne są przepisy drogowe obowiązujące w Albanii. W przeciwieństwie do większości europejskich krajów w przestrzeniach zamieszanych możesz tam jechać tylko 40 km/h. Poruszanie się po drogach poza nimi jest dozwolone z prędkością 80-90 km/h, a na autostradach 110 km/h. Jeśli wybierasz się autem do Bośni i Hercegowiny, miej na uwadze, że w tym kraju obowiązuje limit 50 km/h w mieście, 80 km/h poza nim oraz 100 km/h na autostradzie. Identyczne przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości obowiązują w Czarnogórze i na Cyprze.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady