Limity prędkości dla samochodów osobowych i motocykli w Europie Zachodniej

Ze ścisłych limitów prędkości częściowo wyłamują się tylko Niemcy. W tym państwie, jako jedynym w Europie, przepisy drogowe nie regulują precyzyjnie, jaka powinna być dopuszczalna prędkość na autostradzie. Istnieje wyłącznie zalecenie, by kierowcy powstrzymywali się przed jazdą szybszą niż 130 km/h. Poza tym wyjątkiem dotyczącym autostrad także w Niemczech obowiązują ograniczenia prędkości. Poza terenem zabudowanym można jechać do 100 km/h, a w zabudowanym – 50 km/h. Przepisy te są bardzo podobne do tych obowiązujących w Austrii. Różnica sprowadza się do tego, że prędkość na autostradach wynosząca 130 km/h nie jest zaleceniem, ale obowiązującym limitem.

W niektórych krajach przepisy uwzględniają nie jeden, a dwa limity prędkości. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. W terenie niezabudowanym możesz tam jechać od 80 do 100 km/h w zależności od warunków panujących na drodze. Pozostałe ograniczenia przewidziane w przepisach są takie same jak w Niemczech i Austrii. Jeśli zamierzasz podróżować samochodem po Europie, pamiętaj, że podobne regulacje przyjęto w Luksemburgu. Tam jednak nie na drogach ekspresowych, ale na autostradach obowiązują inne limity prędkości zależne od warunków pogodowych. Gdy są dobre, możesz poruszać się do 130 km/h, a gdy sytuacja na drodze może stwarzać niebezpieczeństwo – do 110 km/h.

Podejście krajów europejskich do kwestii bezpieczeństwa na drogach jest bardzo różne. Na jednym biegunie znajduje się Szwecja, w której są największe ograniczenia prędkości. W terenie zabudowanym możesz się tam poruszać od 30 do 50 km/h. Poza nim dozwolona jest jazda z prędkością wynoszącą od 70 do 110 km/h, a na autostradach od 110 do 120 km/h. Zbliżone regulacje mają także inne kraje skandynawskie. Oprócz nich rygorystyczne limity prędkości w terenie zabudowanym oraz na autostradach i drogach ekspresowych przyjęła Belgia. Masz prawo jechać tam do 50 km/h w mieście, 90 km/h po drodze krajowej i 120 km/h na autostradzie. Inny przykład państwa, w którym obowiązują podobne limity prędkości, to Irlandia. W tym kraju obowiązujące ograniczenia to 30-50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim, 100 km/h na drogach ekspresowych i 120 km/h na autostradach.