Turystyczne

Przed czym chroni ubezpieczenie kosztów odwołania podróży?

Masz już zaplanowaną podróż zagraniczną lub krajową? Kupiłeś bilet i czekasz na wyjazd? Liczysz, że nic nie stanie na drodze Twojego wyjazdu? Chcesz jednak zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami odwołania wyjazdu lub jego skrócenia, jeśli pojawią się nieoczekiwane zdarzenia? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skutecznie ubezpieczyć się przed niedającymi się przewidzieć utrudnieniami przed podróżą lub podczas niej.

Lotnisko

Jak działa ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży?

Bardzo chętnie korzystamy z różnego rodzaju zaplanowanych, czasem długo wyczekiwanych wyjazdów. Jednak nasze plany niekiedy ulegają zmianie, zwłaszcza jeśli pokrzyżują je niezależne od nas zdarzenia. Powstaje zatem potrzeba zabezpieczenia się przed utratą pieniędzy, które wydaliśmy w związku z organizacją podróży, a które zostały utracone, ponieważ podróż nie doszła do skutku lub została przerwana. Omawiane ubezpieczenie zakłada dwa scenariusze, na podstawie których możemy uzyskać zwrot kosztów podróży. W pierwszym przypadku udajemy się w podróż, po czym jedno ze zdarzeń opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprawia, że musimy przerwać i tym samym skrócić nasz wyjazd. Nie realizujemy więc pełnego planu podróży, pomimo że za niego zapłaciliśmy. W drugim przypadku w ogóle nie wybieramy się w zaplanowaną i opłaconą podróż, ponieważ uniemożliwia nam to jedno ze wskazanych w OWU zdarzeń . Ponosimy koszt podróży, ale zupełnie nie korzystamy z zaplanowanych atrakcji.

 

Nagłe zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek – czy mogą uniemożliwić lub skrócić podróż?

Ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży obejmuje wiele przyczyn, które mogą stanąć na drodze do realizacji naszego wyjazdu. Jednym z najbardziej prawdopodobnych zdarzeń jest nieszczęśliwy wypadek, który sprawi, że nie możemy nigdzie wyjechać, ponieważ najpierw musimy zadbać o stan swojego zdrowia. Należy mieć na uwadze, że nieszczęśliwy wypadek może też przydarzyć nam się właśnie podczas podróży i będzie skutkował natychmiastowym powrotem do domu. Bardzo podobnym zdarzeniem jest nagłe zachorowanie ( w tym związane z leczeniem następstw chorób przewlekłych), powodujące pogorszenie naszego stanu zdrowia na tyle, że również nie możemy nigdzie jechać lub podczas wyjazdu musimy wracać do domu. Może nie jest to oczywiste, ale ubezpieczenie kosztów odwołania podróży działa także w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, współuczestnika podróży oraz osoby  bliskiej.

 

Szkody w mieniu – dlaczego utrudniają podróż?

Powodem, dla którego możemy skorzystać z omawianego ubezpieczenia, jest też powstanie szkód w mieniu, którego właścicielem jest ubezpieczony lub współuczestnik wyjazdu. W sytuacji powstania szkody, bardzo ważne jest dla właściciela, aby je zabezpieczyć, w celu zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiaru.  Ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży działa w tym przypadku dla szkód powstałych w mieniu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, a także uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, który do nich należy, na skutek wypadku drogowego. Powstanie szkody w mieniu powoduje, że właściciel musi skontaktować się z policją lub innymi podobnymi służbami, często też ma potrzebę zgłoszenia szkody  do towarzystwa ubezpieczeniowego. Aby móc uruchomić omawiane ubezpieczenie, szkoda w mieniu musi powstać w okresie dziesięciu dni przed datą planowanego udania się w podróż lub już podczas niej. Ubezpieczony lub współuczestnik podróży mogą wówczas odwołać wyjazd lub go skrócić , aby zająć się mieniem, w którym wystąpiła szkoda.

 

Kradzież dokumentów – czy zdążymy wyrobić nowe dokumenty?

Na przeszkodzie naszej podróży lub podróży współuczestnika może także stanąć kradzież dokumentów niezbędnych do tego, aby wyjechać. Mowa tutaj o następujących dokumentach: paszport, dowód osobisty, wiza. Ich kradzież musi być zgłoszona na policję. Ubezpieczenie związane z Kosztami Odwołania Podróży obejmuje kradzież dokumentów, jeśli miała ona miejsce w okresie do trzydziestu dni przed wyjazdem, ponieważ może się tak zdarzyć, że w krótkim czasie nie uda się wyrobić nowych dokumentów, co uniemożliwi wyjazd. 

 

Zakończenie lub rozpoczęcie zatrudnienia – co jeśli zmienia się status naszego zatrudnienia?

Kolejną przyczyną skorzystania z ubezpieczenia Kosztów Odwołania Podróży może być nasze zatrudnienie. Jeżeli ubezpieczonemu lub współuczestnikowi wyjazdu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, mogą oni odwołać zaplanowany wyjazd. Warunkiem jest w tym przypadku fakt, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie leży po stronie ubezpieczonego lub współuczestnika wyjazdu. Drugą przyczyną związaną z zatrudnieniem jest wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę, gdy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia byli oni zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

 

Katastrofy naturalne oraz ewakuacja z terenów zagrożonych – jak ubezpieczyć się przed niezamierzonym skróceniem podróży?

Nie bierzemy tego na ogół pod uwagę, ale na naszą podróż mogą mieć duży wpływ katastrofy naturalne, do których dojdzie  w miejscu, do którego się wybieramy. Omawiane ubezpieczenie chroni nas, jeśli za granicą lub na terenie Polski lokalne władze, lub służby ratownicze podjęły decyzję o ewakuacji, ponieważ w miejscu naszego pobytu wystąpiły zdarzenia losowe uniemożliwiające kontynuację pobytu i skutkujące wcześniejszym powrotem z rozpoczętej podróży do miejsca zamieszkania w RP.

 

Wezwanie do sądu – co zrobić, gdy otrzymaliśmy wezwanie do sądu i przypada ono na czas planowanej podróży?

Z ubezpieczenia Kosztów Odwołania Podróży możemy także skorzystać, jeśli otrzymaliśmy wezwanie do sądu, lub organu administracji publicznej albo wojskowej. W tym przypadku stawiennictwo musi być obowiązkowe i jego data musi pokrywać się z datą naszego wyjazdu. Ubezpieczenie zadziała również wtedy, gdy  będzie dotyczyć rozwodu lub separacji.  

 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady