Złóż reklamację online lub w inny sposób

Wyślij przez internet

Wystarczy wypełnić formularz poniżej. Odpowiedź możemy przesłać e-mailem lub listem.

Przejdź do formularza

Zanim prześlesz reklamację, spróbuj wyjaśnić sprawę szybciej

Jeśli masz wątpliwości co do obsługi polisy, obsługi szkody lub zaległości w opłatach, sprawdź sekcję Pomoc i obsługa

Sprawdź, czy Twoja sprawa jest już rozwiązana

Sprawdź status sprawy

Doślij brakujące dokumenty

Doślij dokumenty

Zadzwoń pod numer 502 308 308

W sprawie reklamacji skontaktuj się z nami w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 8:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 16:00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Wyślij list

W liście podaj dane, które umożliwią nam sprawne rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny składającego reklamację,
 • numer polisy, szkody lub sprawy,
 • numer telefonu lub adres e-mail,
 • opis – z jakiego powodu składasz reklamację,

List z reklamacją wyślij na adres spółki, z którą zawarta została polisa:

 • TUiR Warta S.A., skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa
 • TUnŻ Warta S.A., skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1

Sprawdź w polisie, czy została ona zawarta ze spółką TUiR Warta S.A. czy TUnŻ Warta S.A. i wyślij reklamację na adres odpowiedniej spółki.

Przyjdź do biura

W treści podaj dane, które umożliwią nam sprawne rozpatrzenie reklamacji:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny składającego reklamację,
 • numer polisy, szkody lub sprawy,
 • numer telefonu lub adres e-mail,
 • opis – z jakiego powodu składasz reklamację,

Złóż pismo osobiście lub podyktuj reklamację pracownikowi Warty w dowolnej jednostce. W związku z pandemią COVID-19 zachęcamy jednak do kontaktu zdalnego.

1 | Wybierz, czego dotyczy reklamacja
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
2 | Wprowadź swoje dane
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
Pole może zawierać wyłącznie litery.
Imię nie może być dłuższe niż 60 znaków.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
Pole może zawierać wyłącznie litery.
Nazwisko nie może być dłuższe niż 60 znaków.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
Nieprawidłowy numer telefonu.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
Pole może zawierać litery, cyfry lub znaki: .-/[spacja].
Numer polisy nie może być dłuższy niż 60 znaków.
3 | Wpisz treść wiadomości lub załącz pliki
Opis reklamacji nie może być dłuższy niż 1000 znaków.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je
o pole jest wymagane. Uzupełnij je
usuń
Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków.
Format pliku: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff. Maksymalny rozmiar: 10 MB
Dodaj kolejny plik
usuń
Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków.
Format pliku: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff. Maksymalny rozmiar: 10 MB
Dodaj kolejny plik
usuń
Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków.
Format pliku: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff. Maksymalny rozmiar: 10 MB
Dodaj kolejny plik
usuń
Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków.
Format pliku: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff. Maksymalny rozmiar: 10 MB
Dodaj kolejny plik
usuń
Maksymalna długość nazwy pliku: 128 znaków.
Format pliku: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff. Maksymalny rozmiar: 10 MB
Dodaj kolejny plik

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Rozpatrywanie reklamacji

Jak będziemy rozpatrywać Twoją reklamację?

Na reklamację odpowiemy w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych reklamacjach maksymalny termin odpowiedzi może wynieść 60 dni.

Przeanalizujemy Twoją reklamację. Odpowiedź otrzymasz od nas listem lub e-mailem. W odpowiedzi poinformujemy o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz przedstawimy nasze stanowisko.

Reklamację rozpatrzy jednostka Warty wyznaczona przez Zarząd Spółki.

Pozasądowe rozpatrywanie sporów

Jesteśmy otwarci na pozasądowe rozwiązanie ewentualnych sporów (mediacje, sąd polubowny, ugodowe zakończenie sprawy).
Instytucjami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są:

 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego Rzecznik Finansowy
 • Rzecznik finansowy

W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przez internet możesz złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez
europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR).