MATERIAŁ MARKETINGOWY

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie to gwarantuje rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim zarówno w domu jak i poza nim – w kraju i za granicą.

1.

Dobra ochrona już w podstawowym wariancie umowy

OC W ŻYCIU PRYWATNYM chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady.

2.

Przykłady z życia wzięte

Szkody mogą zdarzyć się właściwe na każdym kroku, nawet jak nie ma Cię w domu, bo obluzowana rynna urwała się i spadła na przechodnia, bo z pękniętego wężyka przy umywalce wyciekła woda i zalała mieszkanie poniżej, bo Twoje dziecko jeżdżąc na rowerze uszkodziło zaparkowany samochód itd., itd… Dlatego właśnie polisa OC WARTY to najlepszy wybór i spokój na każdy dzień

3.

Możliwość dostosowania zakresu ochrony do własnych potrzeb

WARTA oferuje szereg klauzul rozszerzających zakres ochrony o takie czynności w życiu prywatnym, którymi jesteś akurat zainteresowany: np. rozszerzenie o terytorium USA i Kanady, OC najemcy, OC lokatora, OC z tytułu uprawiania jazdy konnej, OC z tytułu użytkowania łodzi i wiele innych.

4.

Specjalna ochrona dla najmujących i wynajmujących mieszkania

W ramach OC w życiu prywatnym stworzyliśmy opcję ubezpieczenia zarówno dla najemców, jak i wynajmujących – właścicieli mieszkań. OC NAJEMCA to gwarancja rekompensaty za szkody wyrządzone przez Ciebie, jako najemcę, właścicielowi mieszkania. Natomiast OC LOKATOR chroni Ciebie jako właściciela mieszkania na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich.

5.

Specjalna ochrona na czas remontu lub budowy domu

W trakcie remontu czy budowy domu mogą pojawić się szkody u sąsiadów, np. zniszczenie ogrodzenia czy uszkodzenie wszelkiego rodzaju instalacji. Za takie szkody odpowiada w pierwszym rzędzie właściciel, który właśnie na takie sytuacje powinien posiadać dobre OC w życiu prywatnym.

Co warto wiedzieć o OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. 

Ubezpieczenie OC

Przykłady odpowiedzialności

WARTA odpowiada m.in. za szkody powstałe lub spowodowane:
 
1) w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu,
2) pęknięciem, oderwaniem lub odczepieniem wężyka, 
3) sprawowaniem opieki nad dziećmi,
4) amatorskim uprawianiem sportu, 
5) użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
6) przez zwierzęta domowe,
7) w trakcie do lub z pracy/szkoły,
8) przez Ubezpieczonego najemcom.
Ubezpieczenie OC

Zakres terytorialny

Cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady), z możliwością rozszerzenia o te kraje zgodnie z OWU WARTA DOM KOMFORT.

Ubezpieczenie OC

Możliwe rozszerzenia

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może zostać rozszerzony o poniższe klauzule:
 
1) OC najemca – dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania,
2) OC lokator – dla właściciela mieszkania, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich, podczas korzystania z mieszkania przez najemcę,
3) OC mienie powierzone – dla osób korzystających ze służbowego komputera lub laptopa oraz używających sprzętu użyczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub internetowej, 
4) OC usługi turystyczne – dla osób świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia,
a zgodnie z OWU WARTA DOM KOMFORT dodatkowo o:
5) OC USA i Kanada – dla szkód powstałych na terytorium USA lub Kanady,
6) OC wiatr i woda – dla osób użytkujących łodzie motorowe, żaglowo-motorowe lub żaglowe (do 7,5 m długości kadłuba),
7) OC koń – dla osób korzystających z jazdy konnej rekreacyjnie, 
8) OC broń – dla osób posiadających lub używających broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz środków pirotechnicznych.
Ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Polisa odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być zawarta samodzielnie lub łącznie z ubezpieczeniem mienia (WARTA DOM lub WARTA DOM KOMFORT).

Warto też rozważyć...