Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Pracowniczych Programów Emerytalnych

Bieżąca wartość: 82,60 pln 3

Opis

kod funduszu: PPE
 
Celem Funduszu Pracowniczych Programów Emerytalnych jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
 
Aktywa Funduszu Pracowniczych Programów Emerytalnych inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa Gamma Stabilny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa Gamma Stabilny FIO lokowane są w akcje, pozostała część inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, np. obligacje skarbowe. Dzięki zaangażowaniu w akcje jego potencjał wzrostu w czasie hossy przekracza potencjał tradycyjnych form oszczędzania, np. depozytów bankowych. W czasie dekoniunktury na giełdzie fundusz ogranicza udział akcji i zwiększa zaangażowanie w papiery dłużne. Dlatego fundusz przeznaczony jest dla osób, które chciałyby skorzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części kapitału w akcje, pragnących jednocześnie ograniczyć ryzyko takiej inwestycji, poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne.
 
Fundusz Gamma Stabilny FIO może inwestować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w akcje. Pozostałą część aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których udział nie będzie niższy niż 50% ich wartości oraz w inne kategorie lokat przewidziane w Statucie. Udział akcji w aktywach funduszu stanowi obecnie około 20-30%.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2001-01-24 do 2021-04-30
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
12,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 87.1 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawodzanie_31_12_2011.pdf 87 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emeryt_roczne sprawozdanie_31_12_2011.pdf 143.6 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 85.9 KB
Fundusz Pracowniczych Programow Emerytalnych sprawozdanie 31.12.2012.pdf 85.9 KB
Fundusz Pracowniczych Programow Emerytalnych sprawozdanie roczne 31.12.2012 90.2 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.9 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_31_12_2013.pdf 86.9 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 135.9 KB
Fundusz Pracowniczych Programow Emerytalnych - 30.06.2014.pdf 115.9 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 272 KB
Fundusz_Pracowniczych_Programow_Emerytalnych_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 292 KB
Fundusz Pracowniczych Programow Emerytalnych - 30.06.2015.pdf 115.9 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.7 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.2 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.9 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.8 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.4 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.9 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.3 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.4 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.9 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.6 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.6 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.5 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.3 KB
FUNDUSZ_PRACOWNICZYCH_PROGRAMOW_EMERYTALNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.2 KB

Fundusze Otwarte