Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

EKO ENERGIA

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu wartości koszyka akcji 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii.

 

Aktywa Funduszu EKO ENERGIA inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC Life Invest Fund Warta Premium Alternative Energy - 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu wartości koszyka akcji 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii.

Spółki znajdujące się w koszyku, pochodzą z różnych krajów i działają w różnych dziedzinach związanych z alternatywnymi źródłami energii, poczynając od energii słonecznej, poprzez wiatrową, biopaliwa a skończywszy na nowych metodach spalania paliw kopalnych redukujących emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest 100% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 40%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2009-05-15 do 2014-01-10
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty