Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gwarantowany

Bieżąca wartość: 124,40 pln 1

Opis

kod funduszu: HG01
 
Wysokość gwarantowanej stopy zwrotu dla funduszu Warta Gwarantowany w maju 2021 (30.04.2021r.) wynosi 0,0% w ujęciu rocznym.
 
Celem Funduszu Warta Fundusz Gwarantowany jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu nominalnej wartości jednostki przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz osiągnięcie stopy zwrotu gwarantowanej w okresach miesięcznych. Towarzystwo ustala i gwarantuje stopę zwrotu z inwestycji w Fundusz w ujęciu rocznym na dany miesiąc kalendarzowy. Aktywa Funduszu stanowią depozyty bankowe, obligacje i bony skarbowe.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2008-06-02 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte