Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

Bieżąca wartość: 210,99 pln 3

Opis

kod funduszu: HG21
 
Celem Fundusz Stabilnego Wzrostu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 80% aktywów Funduszu, pozostałe dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów Funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 20% do 40% aktywów Funduszu, depozyty bankowe stanowią do 80% aktywów Funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby Funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.
Minimalny rating dla papierów dłużnych wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub NBP nie może być niższy niż rating Standard & Poor dla długu wewnętrznego Polski lub odpowiadający mu rating innej agencji (Mood's, Fitch, CERA). 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1997-10-01 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
10,48%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty produktu
20210226 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 875 KB
20210129 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 871.5 KB
20201231 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 865.2 KB
20201130 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 864.1 KB
20201030 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 864.2 KB
20200930 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 863.1 KB
20200831 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 861.4 KB
20200731 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 864.8 KB
20200630 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 863.8 KB
20200529 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 863.7 KB
20200430 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 877.8 KB
20200131 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 864.1 KB
20200331 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 862.9 KB
20200229 Modelowy Stabilnego Wzrostu .pdf 864.6 KB
Sprawozdania
WARTA_Modelowy_Stabilnego_Wzrostu_31_12_2013.pdf 86.8 KB
WARTA_Modelowy_Stabilnego_Wzrostu_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 292.7 KB
Warta Modelowy Stabilnego Wzrostu - 30.06.2014.pdf 169.2 KB
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu_sprawozdanie_polroczne_31.12.2014.pdf 271.9 KB
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 292.2 KB
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu - 30.06.2015.pdf 116.2 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.3 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.7 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.6 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.4 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.1 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.5 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.9 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.7 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 195 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 200 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 204.3 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 200.1 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.7 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.5 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.8 KB
WARTA_MODELOWY_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.6 KB

Fundusze Otwarte