Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA OVB

Bieżąca wartość: 127,04 pln 3

Opis

kod funduszu: HG35

 

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się niskim oraz podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą do 80% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-06-30 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
21,06%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty Funduszy
202103 OVB Karta Funduszu.pdf 883 KB
202102 OVB Karta Funduszu.pdf 882.7 KB
202101 OVB Karta Funduszu.pdf 879 KB
20201231 OVB Karta Funduszu.pdf 885.8 KB
202011 OVB Karta Funduszu.pdf 858.5 KB
202010 OVB Karta Funduszu.pdf 854.7 KB
202008 OVB Karta Funduszu.pdf 862.2 KB
202007 OVB Karta Funduszu.pdf 864 KB
202006 OVB Karta Funduszu.pdf 864.5 KB
202005 OVB Karta Funduszu.pdf 863.8 KB
202004 OVB Karta Funduszu.pdf 862.6 KB
202003 OVB Karta Funduszu.pdf 863 KB
2020229 OVB Karta Funduszu.pdf 793.6 KB
20202 OVB Karta Funduszu.pdf 793 KB
201912 OVB Karta Funduszu.pdf 799 KB
201910 OVB Karta Funduszu.pdf 792.9 KB
201909 OVB Karta Funduszu.pdf 792.3 KB
201908 OVB Karta Funduszu.pdf 791.9 KB
201907 OVB Karta Funduszu.pdf 795.1 KB
201906 OVB Karta Funduszu.pdf 796 KB
201905 OVB Karta Funduszu.pdf 792.6 KB
201904 OVB Karta Funduszu.pdf 788.5 KB
201903 OVB Karta Funduszu.pdf 788.5 KB
20190131 OVB Karta Funduszu.pdf 792.8 KB
20181231 OVB Karta Funduszu.pdf 795.1 KB
20181130 OVB Karta Funduszu.pdf 794.2 KB
20181031 OVB Karta Funduszu.pdf 785.4 KB
20180930 OVB Karta Funduszu .pdf 794.9 KB
20180831 OVB Karta Funduszu .pdf 793.7 KB
20180731 OVB Karta Funduszu .pdf 797.2 KB
20180630 OVB Karta Funduszu .pdf 787.4 KB
20180531 OVB Karta Funduszu .pdf 793.4 KB
20180430 OVB Karta Funduszu .pdf 795.6 KB
20180331 OVB Karta Funduszu .pdf 798.3 KB
20180228 OVB Karta Funduszu .pdf 794 KB
20180131 OVB Karta Funduszu .pdf 677.6 KB
20171231 OVB Karta Funduszu .pdf 701.5 KB
20171130 OVB Karta Funduszu .pdf 703.2 KB
20170930 OVB Karta Funduszu .pdf 699.6 KB
20170831 OVB Karta Funduszu .pdf 680 KB
20170630 OVB Karta Funduszu .pdf 683 KB
20170331 OVB Karta Funduszu .pdf 683.2 KB
20170228 OVB Karta Funduszu .pdf 680.6 KB
20170131 OVB Karta Funduszu .pdf 679.5 KB
20161231 OVB Karta Funduszu .pdf 680.7 KB
20160531 OVB Karta Funduszu .pdf 685.9 KB
20161031 OVB Karta Funduszu .pdf 679.1 KB
20160630 OVB Karta Funduszu .pdf 684.7 KB
Sprawozdania
WARTA_OVB_31_12_2013.pdf 86.3 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.2 KB
WARTA OVB - 30.06.2014.pdf 433.9 KB
WARTA_OVB_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 87.1 KB
WARTA_OVB_SPRAWOZDANIE_ROCZNE_31.12.2014.pdf 90.3 KB
WARTA_OVB_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_30.06.2015.pdf 270.3 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.2 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.7 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.2 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.7 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.1 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.6 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.4 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.9 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.1 KB
WARTA_OVB_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.9 KB