Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Novo Papierów Dłużnych

Bieżąca wartość: 186,62 pln 2

Opis

kod funduszu: SE12
 
Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu Novo Papierów Dłużnych prowadzonego przez Opera TFI S.A. Zadaniem subfunduszu jest uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji. Novo Papierów Dłużnych jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych. Fundusz inwestuje minimum 60% powierzonych środków łącznie w papiery wartościowe Skarbu Państwa i NBP oraz w dłużne papiery wartościowe, w tym w obligacje skarbowe i rządowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych. Fundusz Novo Papierów Dłużnych jest odpowiedzią na zwiększony popyt na fundusze inwestujące w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu.
 
Novo Papierów Dłużnych inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2001-01-19 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-0,1%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Warta_Novo_Papierow_Dluznych_31_12_2013.pdf 87.8 KB
WARTA_Novo_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.7 KB
WARTA NOVO PAPIEROW DLUZNYCH - 30.06.2014.pdf 434.1 KB
WARTA Warta Novo Papierow Dluznych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 270.3 KB
WARTA Warta Novo Papierow Dluznych sprawozdanie roczne 31.12.2014.pdf 291.1 KB
NOVO PAPIEROW DLUZNYCH - sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 267.7 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 379.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 375.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.9 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 515.5 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.9 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.4 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.5 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.7 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.5 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.9 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.2 KB
WARTA_NOVO_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.1 KB

Fundusze Otwarte