Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Novo Stabilnego Wzrostu

Bieżąca wartość: 198,91 pln 3

Opis

kod funduszu: SE21
 
Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu prowadzonego przez Opera TFI S.A. Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery dłużne, takie jak obligacje i bony skarbowe, a pozostała część aktywów w akcje renomowanych spółek giełdowych. Taki skład portfela zapewnia bezpieczeństwo lokaty, a jednocześnie systematyczny zysk powyżej inflacji.
Celem subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie środków wpłaconych przez uczestników funduszu w głównej mierze w dłużne papiery wartościowe, a także w akcje i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka, w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej.
Typowy skład lokat subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu:
Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1999-09-01 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
15,3%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Warta_Novo_Stabilnego_Wzrostu_31_12_2013.pdf 87.4 KB
WARTA_Novo_Stabilnego_Wzrostu_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.8 KB
WARTA NOVO STABILNEGO WZROSTU - 30.06.2014.pdf 434.5 KB
WARTA Warta Novo Stabilnego Wzrostu_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 269.9 KB
WARTA Warta Novo Stabilnego Wzrostu sprawozdanie roczne 31.12.2014.pdf 291 KB
NOVO STABILNEGO WZROSTU - sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 267.1 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.3 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.6 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.6 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.1 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.9 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.1 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.4 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 195.2 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 200.3 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 204.5 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 201 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.7 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 201 KB
WARTA_NOVO_STABILNEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.9 KB

Fundusze Otwarte