Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA PKO Akcji

Bieżąca wartość: 351,98 pln Dynamiczny

Opis

Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną PKO Akcji FIO prowadzonego przez PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO jest funduszem akcyjnym inwestującym większość swoich aktywów w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych. To doskonała propozycja dla osób, które nie inwestują samodzielnie na giełdzie, ale chcą efektywnie pomnażać posiadany kapitał, korzystając ze wzrostu wartości rynkowej akcji najlepszych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Modelowy skład lokat funduszu PKO Akcji FIO:
instrumenty finansowe o charakterze udziałowym – do 100% aktywów funduszu,
papiery dłużne maks. 40%.

 

Uwaga!

 

Połączenie subfunduszy PKO Parasolowy – FIO:PKO Akcji z PKO Akcji Plus i PKO Obligacji z PKO Papierów Dłużnych Plus

 

 

Informujemy, iż dniem 3 lipca 2015 r. zarządzający  PKO TFI, podjął decyzję o połączeniu, wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – FIO,  następujących subfunduszy:

 

 „SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE" „SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE"
PKO Akcji Plus       PKO Akcji
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Obligacji

 

W związku z dokonam połączeniem  subfunduszy z dniem 3 lipca 2015 r. zostały wycofane z oferty 2  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Warta PKO Akcji i Warta PKO Obligacji.

 

Nawiązując do powyższego TUnŻ "WARTA" S.A. rozszerzyła ofertę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o fundusze: WARTA PKO Akcji Plus i WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii (opłata zgodna z taryfą operatora): 801 308 308 lub 502 308 308 (dla połączeń z zagranicy).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-09-01 do 2015-07-02
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-15,22%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte