Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA PKO Obligacji

Bieżąca wartość: 284,55 pln Bezpieczny

Opis

Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną PKO Obligacji FIO prowadzonego przez PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO to fundusz obligacyjny inwestujący głównie w polskie bony skarbowe i obligacje. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim i średnim terminie. Jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które oczekują zysków porównywalnych do depozytów bankowych i nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, ale jednocześnie cenią sobie możliwość wypłacania środków wraz z wypracowanym zyskiem w dowolnym czasie trwania inwestycji.

 

Modelowy skład lokat funduszu PKO Obligacji FIO:
instrumenty dłużne, których wartość nie może być mniejsza niż 50% aktywów funduszu.

 

Uwaga!

 

Połączenie subfunduszy PKO Parasolowy – FIO:PKO Akcji z PKO Akcji Plus i PKO Obligacji z PKO Papierów Dłużnych Plus

 

Informujemy, iż dniem 3 lipca 2015 r. zarządzający  PKO TFI, podjął decyzję o połączeniu, wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – FIO,  następujących subfunduszy:

 

 „SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE" „SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE"
PKO Akcji Plus  KO Akcji
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Obligacji

 

W związku z dokonam połączeniem  subfunduszy z dniem 3 lipca 2015 r. zostały wycofane z oferty 2  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Warta PKO Akcji i Warta PKO Obligacji.

 

Nawiązując do powyższego TUnŻ "WARTA" S.A. rozszerzyła ofertę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o fundusze: WARTA PKO Akcji Plus i WARTA PKO Papierów Dłużnych Plus.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii (opłata zgodna z taryfą operatora): 801 308 308 lub 502 308 308 (dla połączeń z zagranicy).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-09-01 do 2015-07-02
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
55,71%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte