Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Allianz Konserwatywny

Bieżąca wartość: 160,81 pln 2

Opis

kod funduszu: FAP
 
dawniej:  WARTA Allianz Lokacyjny
                WARTA Allianz Pieniężny
 
oparty na funduszu: Allianz Lokacyjny
strona www: www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/o-tfi/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych/
 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2020-11-30
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,79%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte