Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Allianz Akcji

Bieżąca wartość: 151,21 pln 4

Opis

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy WARTA Allianz Akcji został zlikwidowany w dniu 27 sierpnia 2018 r.
 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. informuje, że zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. o połączeniu subfunduszy Allianz Akcji i Allianz Selektywny, wydzielonych w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, od dnia 28.08.2018 r. nie będzie możliwe nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji, a co za tym idzie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy WARTA Allianz Akcji zostanie zlikwidowany w dniu 28.08.2018 r.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2018-08-28
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,14%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte