Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Delta

Bieżąca wartość: 131,68 pln 2

Opis

Informujemy, że w dniu 13.09.2018 r., w wyniku decyzji PKO TFI o likwidacji subfunduszy, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowe (UFK): WARTA Gamma Delta, został przejęty przez WARTA Gamma.
 
W związku z powyższym, w dniu 13.09.2018 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK WARTA Gamma Delta. W przypadku posiadania środków w UFK jednostki uczestnictwa zostały umorzone. W dniu 14.09.2018 r. jego wskazanie zostało zastąpione odpowiednio przez UFK: WARTA Gamma.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2018-09-13
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
21,69%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte