Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Warta Aktywny

Bieżąca wartość: 55,78 pln 3

Opis

Portfel lokat Funduszu Warta Aktywny obejmuje dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.

kod funduszu: FA
 
Portfel lokat Funduszu Warta Aktywny obejmuje dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.
 

Celem Funduszu Warta Aktywny jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka i ograniczaniu wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję w dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Z uwagi na profil Funduszu, akcje stanowić mogą do 60% wartości aktywów netto Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2000-05-15 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
18,66%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Korekta Wyceny
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_korekta_wyceny_17-28.08.2017.pdf 335.1 KB
Sprawozdania
Fundusz Warta Aktywny - 30.06.2014.pdf 168.1 KB
Fundusz Warta Aktywny - sprawozdanie roczne 31.12.2013.pdf 140.5 KB
Fundusz Warta Aktywny - sprawozdanie polroczne 31.12.2013.pdf 276.2 KB
Fundusz Warta Aktywny_sprawozdanie_polroczne_31.12.2014..pdf 219.6 KB
Fundusz Warta Aktywny_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 196.2 KB
Fundusz Warta Aktywny - 30.06.2015.pdf 115.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.7 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.1 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.5 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.9 KB
WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.7 KB
Karta Funduszu
202103 Aktywny Karta Funduszu.pdf 908.2 KB
202102 Aktywny Karta Funduszu.pdf 965.4 KB
202101 Aktywny Karta Funduszu.pdf 903.2 KB
202012_Aktywny_Karta_Funduszu.pdf 898 KB
202011 Aktywny Karta.pdf 850.1 KB
202010 Aktywny Karta.pdf 851.5 KB
202009 Aktywny Karta.pdf 857.8 KB
202008 Aktywny Karta.pdf 855.5 KB
202007 Aktywny Karta.pdf 855.7 KB
202006 Aktywny Karta.pdf 858.7 KB
202005 Aktywny Karta.pdf 855.4 KB
202004 Aktywny Karta.pdf 855.6 KB
202003 Aktywny Karta.pdf 855.1 KB
202002 Aktywny Karta.pdf 785 KB
202001 Aktywny Karta.pdf 785.3 KB
201912 Aktywny Karta.pdf 786.6 KB
201911 Aktywny Karta.pdf 785.8 KB
201910 Aktywny Karta.pdf 785.5 KB
201909 Aktywny Karta.pdf 786.1 KB
201908 Aktywny Karta.pdf 788.1 KB
201907 Aktywny Karta.pdf 784.4 KB
201906 Aktywny Karta.pdf 786.4 KB
201905 Aktywny Karta.pdf 790 KB
201904 Aktywny Karta.pdf 779.6 KB
20190131 Aktywny Karta.pdf 787.1 KB
20181231 Aktywny Karta.pdf 786.8 KB
20181130 Aktywny Karta.pdf 793.3 KB
20181031 Aktywny Karta Funduszu_.pdf 789 KB
20180930 Aktywny Karta Funduszu .pdf 793.6 KB
20180831 Aktywny Karta Funduszu .pdf 795.9 KB
20180630 Aktywny Karta Funduszu .pdf 791.4 KB
20180531 Aktywny Karta Funduszu .pdf 791 KB
20180430 Aktywny Karta Funduszu .pdf 784.3 KB
20180331 Aktywny Karta Funduszu .pdf 790 KB
20180228 Aktywny Karta Funduszu .pdf 789.3 KB
20180131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.1 KB
20171231 Aktywny Karta Funduszu .pdf 693.4 KB
20171130 Aktywny Karta Funduszu .pdf 692.7 KB
20170831 Aktywny Karta Funduszu .pdf 673.2 KB
20170630 Aktywny Karta Funduszu .pdf 675.8 KB
20170430 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.6 KB
20170331 Aktywny Karta Funduszu .pdf 671.9 KB
20170228 Aktywny Karta Funduszu .pdf 676.7 KB
20170131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 679.4 KB
20161231 Aktywny Karta Funduszu .pdf 681.2 KB
20160531 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.1 KB
20160331 Aktywny Karta Funduszu .pdf 554.7 KB
20160229 Aktywny Karta Funduszu .pdf 553.5 KB
20160131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 548.9 KB
20160131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 548.9 KB
20161031 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.1 KB
WARTA Aktywny Karta 310815.pdf 342 KB
WARTA Aktywny Karta 140815.pdf 343.4 KB
WARTA Aktywny Karta 300615.pdf 343.9 KB
WARTA Aktywny Karta 310315.pdf 342.2 KB
WARTA Aktywny Karta 300415.pdf 341.5 KB
20160430 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.5 KB
WARTA Aktywny Karta 270215.pdf 335.2 KB
WARTA Aktywny Karta 270215.pdf 335.2 KB
WARTA Aktywny Karta 310115.pdf 329.5 KB
WARTA Aktywny Karta 311214.pdf 339 KB
WARTA Aktywny Karta 301114.pdf 337.5 KB
WARTA Aktywny Karta 301114.pdf 337.5 KB
WARTA Aktywny Karta 300914.pdf 344.8 KB
WARTA_Aktywny_Karta_09_14.pdf 340.5 KB
WARTA_Aktywny_Karta_10_14.pdf 341.2 KB
20160630 Aktywny Karta Funduszu .pdf 671.2 KB
20160731 Aktywny Karta Funduszu .pdf 670.4 KB
20170930 Aktywny Karta Funduszu .pdf 693.7 KB
202010 Aktywny Karta.pdf 851.5 KB

Fundusze Otwarte