Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Allianz Aktywnej Alokacji

Bieżąca wartość: 133,07 pln 3

Opis

kod funduszu: FAAA
 
oparty na funduszu: Allianz Aktywnej Alokacji
strona www: www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/o-tfi/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych/
 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
45,59%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte