Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Warta PKO Papierów Dłużnych Plus

Bieżąca wartość: 178,46 pln 2

Opis

kod funduszu: FPPDP
 
oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus
strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/
 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-07-02 do 2021-02-23
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,54%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte