Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Gwiazdy Europy

Bieżąca wartość: 99,00 pln

Opis

Gwiazdy Europy to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się indeksu BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR) (kod Bloomberg: BNPIFLFT Index). 
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 4.05.2015 – 29.05.2015
 
  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 99% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu
 
Okres ubezpieczenia trwa od 09.06.2015 roku do 06.06.2017 roku.
 
Szczegółowe warunki dotyczące: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-06-09 do 2017-06-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-1%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty