Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Europe TOP 50 Extra

Bieżąca wartość: 95,21 pln

Opis

Europe TOP 50 Extra  to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  Stopa zwrotu z funduszu na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index. 
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 13.07.2015 – 31.07.2015
 
  • 2,5-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu na dzień ostatniej wyceny funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego tj. indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index*
 
 
Współczynnik partycypacji P, o którym mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia wynosi 100%.
 
Okres ubezpieczenia trwa od 10.08.2015 roku do 13.02.2018 roku.
 

Indeks iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (kod Bloomberg: ENDLRP Index )można obserwować na stronie internetowej:

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP

 
*Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-08-10 do 2018-02-12
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-4,79%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty