Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Wibor Profit III

Bieżąca wartość: 100,29 pln

Opis

WiborProfit III to 1,5 roczny produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Stopa zwrotu z funduszu na koniec umowy będzie zależała od zmian wartości stawek WIBOR 3M i EURIBOR 3M.

  • 1,5-roczne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu na dzień ostatniej wyceny funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego tj. stawek WIBOR 3M i EURIBOR 3M*
 
 
Parametry, o których mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, wynoszą:
  • K = 5,0004%,
  • WIBOR 3M: Dolna bariera A = 1,68%, Górna bariera A = 1,83%,
  • EURIBOR 3M: Dolna bariera B = -0,098%, Górna bariera B = 0,052%.
 
Okres ubezpieczenia trwa od 8.10.2015 roku do 11.04.2017 roku.
 

Wartości dla stop WIBOR 3M I EURIBOR 3M można obserwować na następujących stronach internetowych:

WIBOR 3M: http://www.acipolska.pl/

EURIBOR 3M: http://www.emmi-benchmarks.eu/

 
*Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-10-08 do 2017-04-10
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,29%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty