Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Liderzy Sieci II

Bieżąca wartość: 106,65 pln 3

Opis

db Liderzy Sieci II to 3 letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka następujących spółek:

 

i

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej*

1

Alphabet Inc (Class C)

GOOG UW Equity

NASDAQ Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

2

Microsoft Corp

MSFT UW Equity

NASDAQ Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

3

Amazon.com Inc

AMZN UW Equity

NASDAQ Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych 

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 96% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek**

·         Bariera, o której mowa w WFU wynosi 130%

 

Okres ubezpieczenia: od 29.04.2016 roku do 30.04.2019 roku.

 

**Szczegółowy opis celu inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego znajduje się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, załączniku do OWU.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-04-29 do 2019-04-29
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
6,65%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty