Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

EKO Trio

Bieżąca wartość: 109,12 pln 2

Opis

EKO Trio to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka trzech spółek zajmujących się dystrybucją żywności ekologicznej oraz produkcją napojów.

 

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

i

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej*

1

DANONE SA

BN FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

2

MONSTER BEVERAGE CORP

MNST UW Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

3

WHOLE FOODS MARKET INC

WFM UW Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • opłata wstępna 1% składki
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w placówkach Raiffeisen Banku w okresie subskrypcji: 1.07.2016 – 27.07.2016.

 

Okres ubezpieczenia: 5.08.2016 – 6.08.2019.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-08-05 do 2019-08-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
9,12%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty