Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Potencjał WIG20

Bieżąca wartość: 101,97 pln 2

Opis

db Potencjał WIG20 to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest:

indeks WIG20 (kod Bloomberg: WIG20 index)

 

WIG20 to indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Możliwość obserwacji notowań indeksu w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/indeksy

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu WIG20

 

 

Okres ubezpieczenia: 7.11.2016 r. – 7.11.2019 r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-11-07 do 2019-11-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,97%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty