Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Plan Defensywny

Bieżąca wartość: 162,23 pln 2

Opis

Skierowany jest do osób ceniących sobie bezpieczeństwo, planujących inwestycję krótszą niż rok. Środki w tym funduszu lokowane są w papiery wartościowe o wysokiej płynności oraz aktywa emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności kredytowej.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-06-18 do 2018-04-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
3,43%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty