Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Plan Zrównoważony

Bieżąca wartość: 114,93 pln 3

Opis

Przeznaczony jest dla osób oczekujących stabilnej stopy wzrostu przy podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, planujących inwestycje na okres od 3 do 5 lat. Środki finansowe poprzez jednostki funduszy inwestowane są w papiery wartościowe o bardzo wysokiej płynności oraz aktywa emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-06-18 do 2018-04-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,47%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty