Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Papierów Dłużnych

Bieżąca wartość: 177,57 pln 2

Opis

Celem WARTA Gamma Papierów Dłużnych jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Papierów Dłużnych wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Papierów Dłużnych (po połączeniu jest nim PKO Papierów Dłużnych Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Papierów Dłużnych będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus.

kod funduszu: FPD
 
dawniej: KBC Papierów Dłużnych
oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus

strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2021-04-22 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-0,15%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Notowania funduszu do 2021-04-21
notowania_WARTA Gamma Papierów Dłużnych .csv 86.5 KB
Sprawozdania
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.8 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.8 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_roczne sprawozdanie_31_12_2011.pdf 143.3 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 86.4 KB
Fundusz KBC Papierow Dluznych sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 86.3 KB
Fundusz KBC Papierow Dluznych sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 90.6 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_31_12_2013.pdf 87.4 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 136.2 KB
Fundusz KBC Papierow Dluznych - 30.06.2014.pdf 115.8 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 273.4 KB
Fundusz_KBC_Papierow_Dluznych_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 293.3 KB
Fundusz KBC Papierow Dluznych_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 116.4 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.7 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.2 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.9 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.8 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.3 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.9 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.4 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
FUNDUSZ_KBC_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.6 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.5 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.7 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200 KB
WARTA_GAMMA_PAPIEROW_DLUZNYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.9 KB

Fundusze Otwarte