Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Akcji Światowych

Bieżąca wartość: 133,82 pln 4

Opis

WARTA Akcji Światowych

kod funduszu: FAS
 
Celem Funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery
wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i
wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.
Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu;
- Instrumenty oparte o rynki surowcowe od 0% do 20%;
- Wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych;
- Fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem;
- Funduszu może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów Funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-02-03 do 2021-04-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
26,9%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty Funduszu
202102 Akcje Światowe .pdf 912.6 KB
202101 Akcje Światowe .pdf 935.7 KB
202012 AŚ Karta Funduszu.pdf 934.2 KB
202011 Akcje Światowe .pdf 878.3 KB
202010 Akcje Światowe .pdf 886.8 KB
202009 Akcje Światowe .pdf 889.5 KB
202007 Akcje Światowe .pdf 884.1 KB
202006 Akcje Światowe .pdf 889 KB
202005 Akcje Światowe .pdf 888.3 KB
202004 Akcje Światowe.pdf 883.2 KB
202003 Akcje Światowe.pdf 816.4 KB
202001 Akcje Światowe.pdf 814.7 KB
201912 Akcje Światowe.pdf 811.5 KB
201910 Akcje Światowe.pdf 807.8 KB
201909 Akcje Światowe.pdf 806.8 KB
201908 Akcje Światowe.pdf 808.8 KB
201907 Akcje Światowe.pdf 822.9 KB
201906 Akcje Światowe.pdf 818.6 KB
201905 Akcje Światowe.pdf 822.2 KB
201904 Akcje Światowe.pdf 794.7 KB
201903 Akcje Światowe.pdf 826.8 KB
201902 Akcje Światowe.pdf 616.5 KB
201901 Akcje Światowe.pdf 615.2 KB
20181231 Akcje Światowe.pdf 805.7 KB
20181130 Akcje Światowe.pdf 812.9 KB
20181031 Akcje Światowe.pdf 811.4 KB
20180930 Akcje Światowe.pdf 819.6 KB
20180831 Akcje Światowe.pdf 819 KB
20180731 Akcje Światowe.pdf 817.5 KB
20180630 Akcje Światowe.pdf 816.7 KB
20180531 Akcje Światowe.pdf 813.7 KB
20180430 Akcje Światowe.pdf 819.2 KB
20180331 Akcje Światowe.pdf 807.1 KB
20180228 Akcje Światowe.pdf 820.5 KB
20180131 Akcje Światowe.pdf 696.9 KB
20171231 Akcje Światowe.pdf 717.9 KB
20171130 Akcje Światowe.pdf 708.2 KB
20170929 Akcje Światowe.pdf 690 KB
20170831 Akcje Światowe.pdf 692.5 KB
20170531 Akcje Światowe.pdf 688.6 KB
20170430 Akcje Światowe Karta Funduszu .pdf 682 KB
20170331 Akcje Światowe Karta Funduszu .pdf 682.7 KB
20170228 Akcje Światowe Karta Funduszu .pdf 679.3 KB
Sprawozdania
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.7 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.2 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.5 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.1 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 198.8 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 198.9 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 199.8 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.5 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.6 KB
WARTA_AKCJI_SWIATOWYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.4 KB
Korekty
FUNDUSZ_WARTA_AKCJI ŚWIATOWYCH_korekta_wyceny_02-12.01.2018 (2).pdf 341.7 KB

Fundusze Otwarte