Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Stabilny

Bieżąca wartość: 170,14 pln 3

Opis

Celem WARTA Gamma Stabilny jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Stabilny wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma stabilny (po połączeniu jest nim PKO Stabilnego Wzrostu). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Stabilny będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu.

kod funduszu: FTZ
 
dawniej: KBC Stabilny
oparty na funduszu: PKO Stabilnego Wzrostu

strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2021-04-22 do 2021-06-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
3,77%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Notowania funduszu do 2021-04-21
notowania_WARTA Gamma Stabilny.csv 86.5 KB
Sprawozdania
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.5 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_roczne_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 142.5 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 85.3 KB
Fundusz KBC Stabilny sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 85.3 KB
Fundusz KBC Stabilny sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 89.6 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.3 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_31_12_2013.pdf 86.3 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 134.5 KB
Fundusz KBC Stabilny - 30.06.2014.pdf 115.7 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 271.3 KB
Fundusz_KBC_Stabilny_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 291.2 KB
Fundusz KBC Stabilny_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 116.2 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.7 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.1 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.1 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.7 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.1 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.6 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
FUNDUSZ_KBC_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.1 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.7 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.5 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.5 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.2 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.2 KB
WARTA_GAMMA_STABILNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.1 KB

Fundusze Otwarte